Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 21 nader. Igjen kreves det detaljerte studier for å beregne nettokostnadene ved akuttkirurgi i småsykehus. Et springende punkt er kvalitet og kompetanse i småsykehusenes akuttkirurgi. Hvilke kirurger skal bemanne småsykehusene i fremtiden. Ortopeder? Gastrokirurger? Urologer? Bør det også være gynekologer? Kanskje alle fire spesialiteter? Vil fremtidens ortopeder og grenspesialister være villig til å stå med ansvar for all akuttkirurgi i en tid der veien til avisenes forsider er kort når noe går galt? Vil ortopeder være kompetente til å utføre livreddende bløtdelskirurgi? Kirurgene selv er de beste til å svare på disse og andre relevante spørsmål. Jeg foreslår derfor at overlegeforeningen går i spissen for forskning der man søker å få svar på noen av de sentrale spørsmål: Hvor mange kirurgstillinger står ledige, og hvor mye dekkes akuttfunksjonene av vikarer? Vil yngre kirurger være villige og kompetente til å påta seg den type generalistfunksjoner som småsykehusene trenger? Hvor ofte gjør den enkelte kirurg et potensielt livreddende inngrep? Hvilken kvalitetssikring har sykehusene? Dersom myndighetene samtidig initierer mer detaljerte studier av helsegevinster og kostnader, kan man få et bedre beslutningsgrunnlag. Dagens sykehusstruktur er preget av bosetting og kommunikasjoner slik de var for hundre år siden. Tuneller og broer har forkortet reisetid. Mange småsykehus har mistet en betydelig del av sitt befolkningsgrunnlag. Den generelle kirurg er i ferd med å gå av med pensjon. Bilambulansene har blitt langt flere og bedre bemannet. Luftambulansen disponerer et tyvetalls legebemannede luftfartøyer. Det er lett å forstå at både pasienter og leger kjemper for å bevare dagens akuttkirurgi i alle småsykehusene. Personlig tror jeg strengere prioriteringer i helsetjenesten og faglig utvikling gjør det til en tapt kamp, i alle fall på lengre sikt. • 1 Hotvedt R, Kristiansen IS, Førde OH et al. Which patients benefit from helicopter evacuation? Lancet 1996;347:1362-6. Når man vil dokumentere effekter av helsetiltak, er randomiserte kliniske studier ofte ansett som gullstandarden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy