Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 24 Innbyggerne synes lokalsykehusene er viktige, det viser brukerundersøkelsene. Lokalsykehusene har ekspertise på vanlige sykdommer og skader. Ingen hevder at sjeldne sykdommer, store skader eller kreft skal behandles i små lokalsykehus. Avansert behandling er for lengst sentralisert. Det sies at forskning viser en sammenheng mellom volum og kvalitet. Det er ikke forsket mye på behandling av sammenlignbare tilstander mellom sykehus. Lokalsykehus og store sykehus har ulik profil, men det finnes dokumentasjon som viser at pasienter behandlet i lokalsykehus kan ha bedre overlevelse enn pasienter behandlet for samme lidelse i store sykehus. Kirurger i mindre sykehus opererer ofte mer. Mange andre faktorer enn sykehusstørrelse og befolkningsunderlag er viktige for kvalitet. Teamet av fagfolk som deltar i behandlingen er avgjørende. Kirurgen er den viktigste enkeltfaktor for kirurgiske tjenester. Samarbeidet fungerer ofte bedre i sykehus som ikke er altfor store og uoversiktlige. Hvordan kan vi styrke lokalsykehusene? Lokalsykehus må knyttes til større sykehus Slikt samarbeid eksisterer f.eks. mellom sykehuset på Tynset, St. Olavs Hospital og Hamar sykehus. Dette kan organiseres som i Finland, hvor lokalsykehus er knyttet til Universitetssykehus. Det større sykehuset fungerer som en kunnskapssentral hvor leger fra lokalsykehus ønskes velkommen til kurs og hospitering. Eksperter fra det store sykehuset kan rotere til lokalsykehuset. Stillinger kan deles mellom sykehusene. Kvalitetskrav til alle sykehus Det finnes gode systemer for behandling av skadepasienter med kvalitetskrav til alle sykehus som tar imot traumer. Sykehusene må sende leger til ATLS-kurs, det sikrer lik standard på skademottak. På DSTC-kursene for behandling av hardt skadde deltar hele operasjonsteam og øver på stabiliseGode lokalsykehus – ryggrad i vårt land Lokalsykehusene har en viktig funksjon ved akutt og alvorlig sykdom og skade, ved fødsel og død. I vårt langstrakte land med spredt bebyggelse og tidvis vanskelig fremkommelighet, er lokalsykehusene en nødvendig del av redningskjeden. En viktig oppgave er å sortere hva som kan behandles lokalt og hva som må henvises eller stabiliseres og videresendes akutt. Innlegg av Toril Morken, overlege, kirurgisk avdeling, Bærum sykehus. ››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy