Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 25 rende nødkirurgi. Overlevelse ved alvorlige skader er avhengig av tid og kunnskap. Lokalsykehuset kan være avgjørende for liv eller død om en pasient er så hardt skadet at umiddelbar overflytting er umulig. Tilsvarende kvalitetskrav kan utarbeides for flere behandlinger. Rekruttering, turnus og lønn Det hevdes at det ikke er mulig å rekruttere leger, spesielt kirurger, til lokalsykehus. Dette er en merkelig påstand, særlig i Norge hvor man har verdens mest avanserte fagmiljøer ute i Nordsjøen i oljevirksomheten. I over 30 år har vi klart å bemanne Nordsjøen og vært villige til å betale for det. Det må også være mulig å bemanne vårt livsviktige nettverk av lokalsykehus. Tynset er et godt eksempel på at man kan tenke utradisjonelt. Kirurger, ortopeder, indremedisinere, anestesileger og røntgenleger arbeider der etter turnus som i Nordsjøen. Med denne ordningen har man hatt en stabil bemanning i 20 år. Lønn har betydning. Breddekompetanse må belønnes like mye som spisskompetanse. Overføre pasienter med vanlige sykdommer fra de større sykehusene til lokalsykehus Lokalsykehus med korte ventelister kan avlaste store sykehus. Fag som ØNH, øye, nevrologi og plastikkirurgi egner seg også godt for desentralisering og gir faglig interessante oppgaver. Det er ingen grunn til at alt sentraliseres. Det er ikke hensiktsmessig at alle med «vondt i magen», vanlige bruddskader og bløtdelsskader utsettes for lang transport og fyller opp de store sykehusene. Verdsette breddekompetanse Vi har i mange år hatt gren- og kvist spesialisering i kirurgiske fag og man har forsømt å ta vare på breddekunnskap. Det er nødvendig å stoppe opp før den generelle kirurgen er helt død. Norske pasienter trenger «brede» kirurger like så mye som de trenger «smale» kirurger. Dette må sikres gjennom spesialistutdanningen, profilering eller modul i akutt og elektiv generell kirurgi. • www.sunnsoft.no Lag app av prosedyrene! Skal informasjon benyttes i en hektisk hverdag, må den være raskt tilgjengelig. Med vårt Q-BASE-system vil ansatte på din avdeling/ditt sykehus alltid ha tilgang til oppdaterte prosedyrer. • App for Android og iPhone/iPad, PC-/nett- versjon og papirversjon • Oppdater prosedyrene raskt og enkelt – uten bistand fra IT-kyndige • Passer for prosedyre-/metode-/håndbøker og retningslinjer • Tilfredsstiller alle juridiske krav til et informasjonssystem Sunnsoft Publishing har over 12 års erfaring med å utvikle apper, og har mange fornøyde kunder i helsevesenet. Gjennom våre løsninger ønsker vi å forenkle og effektivisere hverdagen, både for dem som skal benytte og for dem som skal produsere og distribuere informasjon. Vil du vite mer, send e-post til marked@sunnsoft.no Ha prosedyrene i lomma sunnsoft publishing

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy