Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 31 politisk i Tinn kommune, Helse Sør Øst og helseministeren’.9 Hvorfor tiet Høie om planene? Ville han føre befolkning, fagfolk og sentrale politikere bak lyset? Hvorfor sa han ikke under demonstrasjonen foran Stortinget at han hadde konkrete planer om å erstatte det offentlige sykehuset med et privat? Høie, H og FrP vil ha fritt behandlingsvalg. Ordningen gir pasienten mulighet til å velge privat behandling innen visse områder, på det offentliges regning. I dette bildet passer et privat Rjukan sykehus perfekt. Når Høie legger fram Nasjonal helse- -og sykehusplan, har han allerede varslet kraftig reduksjon i antall lokalsykehus med akuttfunksjon. Dette åpner for en storstilt privatisering av norske sykehus etter «Rjukanmodellen», og nettopp fordi Høie innfører ‘fritt behandlingsvalg’ kan enhver privat aktør – stor eller veldig liten - starte omfattende spesialisthelsetjenester i nedlagte lokalsykehus, betalt av felleskassa. De private aktørene kan så bemanne sine nye ‘lokalsykehus’ med oppsagte sykepleiere og sykehusansatte fra det raserte offentlige lokalsykehuset - utdannet av det offentlige – og skumme fløten i Høies nye private sykehusmarked. Maskene faller. De påståtte faglig-medisinske argumentene mot dagens lokalsykehus har ikke overbevist noen. Vi har hele tiden hevdet at nedlegging av lokalsykehusene er politiske, ikke faglige beslutninger. Nå ser vi det. Private sykehus med bare 15 senger og absurd omfattende spesialistporteføljer godkjennes av en helseminister som påstår at dagens velfungerende offentlige lokalsykehus er uforsvarlige. På Høies hatt står det ikke «pasientenes helsevesen» men «pengenes helsevesen». Kanskje like greit. Så vet vi hva det dreier seg om i den videre kampen for lokalsykehusene og en trygg velferdsstat med offentlige helsetjenester. Det skal bli en spennende stortingsvalgkamp. • Referanser: 1 ‘Lokalsjukehus og akuttkirurgi’ Rune Heggedal, Meiningar, Tidens Tegn 10.5 2015. http://www.tk.no/sykehussaken/meninger/leserbrev/lokalsjukehus-og-akuttkirurgi/o/5-51-62326 2 ‘Vurdering av søknad om godkjenning som sykehus’ Brev fra Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester (Avdeling sykehustjenester) til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 15.6 2015 3 ‘Vedrørende søknad om godkjenning av IbsenSykehuset Rjukan’ Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nabben AS v/ Leif Næss, datert 30.6 2015 4 ‘For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag.’ Regjeringen.no: Sykehustalen 2015Av helse- og omsorgsminister Bent Høie. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2015/id2357828/ 5 ‘Internasjonal litteratur anbefaler minst 200 senger på akuttsykehus. Slik begrunner helseminister Bent Høie påstanden om hvor store sykehus bør være for å tilby akuttkirurgi.’ Dagens Medisin 14.8 2015. http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/14/-internasjonal-litteratur-anbefaler-minst-200-senger/ 6 IbsenSykehuset (Porsgrunn): Om oss. http://ibsensykehuset.no/om-oss/ 7 ‘Mener flere vil dø om lokalsykehusene beholdes’ Intervju med Bjørn Guldvog, Nationen 22.12 2010. http://www.nationen.no/tunmedia/mener-flere-vil-do-om-lokalsykehusene-beholdes/ 8 ‘For en rekke behandlinger er det dokumentert at øvelse gjør mester – for eksempel at kirurgen må gjøre et visst antall operasjoner for å holde et høyt nivå. I mange tilfeller er det likevel vanskelig å sette et konkret tall på hvor mange inngrep og hvor mye trening kirurgen trenger. I andre land mener man at en bør ha et opptaksområde med minst 100 000 mennesker for et sykehus med akuttkirurgisk beredskap.’ Fra Bjørn Guldvogs blogg ’Lokalsykehus for fremtiden’. Dagens Medisin, 23.4 2015. http://www.dagensmedisin.no/blogger/bjorn-guldvog/2015/04/23/lokalsykehus-for-fremtiden/ 9 SAK 79-14 VEDLEGG 5 – DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS. http://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/0NYFPL/Styret/2014/20141125/styret-20141125-79-05%20Vedlegg%205%20-%20Dokument%20Samhandlingsprosjekt%20Nye%20Rjukan%20sykehus.pdf 10 Innlegg i Aftenposten 18.11.2015 - http://www.aftenposten.no/meninger/Pengenes-helsevesen--Gilbert_-Brattebo-og-Gisvold-8249224.html

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy