Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 32 Det er i grunnen helt greit at Mads Gilbert & Co misliker mye av det jeg gjør. Det hadde vært langt verre om de likte politikken jeg fører. For de tre mener åpenbart at vi skal møte utfordringene i den norske helsetjenesten ved å la ting være som de er. At de fusker med fakta og beskylder meg for å føre pasienter bak lyset, synes jeg er verre. Derfor har jeg takket ja til å svare på noen av beskyldningene de retter mot meg. Akuttmottaket ved Rjukan sykehus ble lagt ned for et halvt år siden. Telemark hadde akuttfunksjoner fire steder og en befolkning på 170 000 innbyggere. Det ga for dårlig grunnlag til å opprettholde kvaliteten og tilfredsstille fremtidige krav til kompetanse. Vi mente derfor det var riktig å satse på to robuste akuttsykehus på Notodden og i Skien. Så tolker jeg Mads Gilbert & Co dithen at de mener det er langt bedre at lokalene på Rjukan står tomme enn at de blir tatt i bruk av private som vil tilby planlagte helsetjenester. Jeg deler ikke dette synet. Jeg ser på private og ideelle aktører som viktige samarbeidspartnere i den norske helsetjenesten. Men de skal ikke være mer enn det. Ansvaret for at befolkningen på Rjukan og andre steder i landet får den spesialiserte helsehjelpen de trenger kommer aldri til å ligge hos IbsenSykehuset, Volvat, Frelsesarmeen eller Kirkens Bymisjon. Det er et offentlig ansvar. Det ligger i Helse- og omsorgsdepartementet. Det ligger hos meg. Derfor var det i siste instans mitt ansvar å vurdere om akuttilbudet på Rjukan skulle opprettholdes. Etter å ha lyttet til lokale talspersoner, fagpersonell og brukerutvalg tok jeg beslutningen om at vi skulle ha akuttberedskap på to sykehus i Telemark i stedet for fire. Mads Gilbert & Co hevder at jeg planla å legge ned det offentlige sykehuset på Rjukan for å erstatte det med et privat. Og ikke nok med det. Jeg har visstnok også planlagt at den offentlige helsetjenesten skal kjøpe alle typer helsetjenester – også svært avansert behandling – fra dette sykehuset. De tre imponerer stort når det gjelder fantasi. Ikke fullt så mye når det gjelder fakta. Godkjenningen av det private sykehuset på Rjukan er gjort etter regler som har eksistert under skiftende helseministre og regjeringer. De samme reglene gjaldt under den rødgrønne regjeringen også. Skulle jeg gitt avslag på søknaden med bakgrunn i at noen ønsket å starte et privat tilbud akkurat på Rjukan? Forutsetningen for denne godkjenningen, som for andre godkjenninger av private sykehus i Norge, er at de driver faglig forsvarlig. Gilbert & Co fremstiller det som om det private sykehuset på Rjukan skal ha akuttberedskap slik vi kjenner det fra offentlige sykehus. Dette er en feil framstilling. Det de sikter til er et krav til utrykningstid for lege som stilles til alle private sykehus. Det vil bare gjelde pasientene som har fått planlagt behandling og som ligger på sykehuset, og det vil ikke være et akuttilbud til hele befolkningen. Godkjenningen innebærer heller ingen rett til avtaler med det offentlige om å levere tjenester. Motsvar til tre morske musketerer Tre morske musketerer går til angrep på meg i Overlegens spalter. De mener å vite at jeg bryr meg mer om penger enn pasienter. De mener å vite at målet mitt er å gjøre offentlig til privat. Av helse- og omsorgsminister Bent Høie ›› «Akuttmottaket ved Rjukan sykehus ble lagt ned for et halvt år siden. f T u e nk le s m jo a n r e k r h f a i d r d e e st a e k d u e t r tog en befolkning på 170 000 innbyggere. Det ga for d r å e r t li t g ho gr ld u e nn k la va g l t it il e å te o n p o p g tilfredsstille fremtidige krav til komp tanse.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy