Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 33 Gilbert & Co baserer seg også mer på fantasi enn fakta når de kritiserer den nye helse- og sykehusplanen. De tre hevder jeg vil gjøre mange velfungerende lokalsykehus til nærsykehus uten kirurgiske sengeavdelinger og uten grunnleggende akuttberedskap med kirurg, indremedisiner og anestesiolog i vakt. Dette stemmer jo ikke. Vi vil tvert imot styrke lokalsykehusene og gi dem flere oppgaver enn de har i dag. De minste sykehusene kommer til å bli stadig viktigere for å gi folk behandling og oppfølging for vanlige sykdommer i deres eget nærmiljø. Den medisinske utviklingen og den nye teknologien gjør det mulig for små sykehus å ta på seg stadig mer avansert behandling. Det vil vi legge til rette for i årene som kommer. Dersom regjeringens forslag til prinsipper legges til grunn for den videre utviklingen, kan et mulig scenario bli at noen av våre mindre sykehus er for små til å kunne opprettholde kirurgisk akuttberedskap døgnet rundt. På disse sykehusene foreslår vi derfor at det opprettholdes indremedisinsk akuttberedskap med anestesilege i vakt. Vi vil ha elektiv kirurgisk aktivitet på sykehusene som ikke har kirurgisk akuttberedskap. Ambulansetjenesten skal selvsagt rustes opp hvis det blir gjort endringer i akuttberedskapen. Vi skal også sørge for at fødeavdelingene har kompetansen og støttefunksjonene de trenger for å opprettholde driften. I vurderingen av hvilke sykehus dette gjelder, må selvfølgelig geografi, klima og konsekvensene for det samlede tilbudet vurderes. Vi vil trenge både de små og de store sykehusene for å løse utfordringene vi ser komme i fremtidens helsetjeneste. Men vi må sørge for bedre oppgavefordeling og tettere samarbeid sykehusene mellom for å lykkes. Jeg anbefaler de tre morske musketerene å lese seg opp før de samler seg til neste angrep. De må gjerne starte med den nasjonale helse- og sykehusplanen før de går gjennom regelverket for godkjenning av sykehus og privat sykehusvirksomhet. Så kan de ta en kikk på de siste tallene fra Norsk pasientregister som viser en nedgang i ventetiden for mange pasientgrupper og deretter lese seg opp på de gode erfaringene med pakkeforløp innen kreft. Man bør ikke basere angrep på fantasi framfor fakta. Da blir resultatet bare fekting i løse luften. • «De minste sykehusene kommer til å bli stadig viktigere for å gi folk behandling og oppfølging for vanlige sykdommer i deres eget nærmiljø.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy