Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 45 Ofs nye miniseminar for ledere – Sesjon 2 og 3 Of har startet opp sitt nye tilbud til legeledere høsten 2015. Dette skal være en felles faglig plattform og møteplass for ledere, hvor deltagerne også gis tid til «nettverking» og diskusjon med lederkolleger. Tilbudet retter seg primært til ledere i sykehus som har personal-, drift- og økonomiansvar. Det planlegges 3-4 samlinger årlig. Sesjonene starter kl. 13.00 med lunsj og «mingling». Deretter er det foredrag fra kl. 14.00 – 18.00. Vi legger opp til en god pause underveis i foredragene slik at deltagerne får tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Deltakerantall ca. 40 ledere. Påmelding via Ofs nettside http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Nyheter/2015/Ofs-nye-miniseminar-for-ledere--Sesjon-1-og-2/ Seminaret er gratis for medlemmer i målgruppen og evt. reiseutgifter dekkes etter regning. SESJON 1 Første sesjon er gjennomført med foredragsholder Jesper Marcussen. Temaet for Marcussens foredrag var «Faglig ledelse og ledelsesidentitet – ledelsesrommet og personlig autoritet». SESJON 2 Andre sesjon er torsdag 3. mars 2016 i Trondheim. Foredragsholder er Ivar Sønbø Kristiansen. Temaet er «Helseøkonomi». Ytterligere opplysninger kommer senere / publiseres på Ofs nettside. SESJON 3 Tredje sesjon er 12. mai 2016, Oslo. Foredragsholder er Bobby Zachariae, en av Danmarks førende eksperter inden for sundhedspsykologi. Temaet er "Stress-håndtering – en ledelsesoppgave". Han forsker på sammenhengen mellom kropp og psyke og evnen til mentalt å påvirke sykdom, sunnhet og livskvalitet. Norsk overlegeforening Styret/lederutvalg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy