Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 49 ANSETTELSESMODELL Ansettelsessted Ansettelse i fast stilling som LiS er tilknyttet et helseforetak. Det vil fremgå av arbeidskontrakten og utdanningsplanen hvor spesialiseringen skal foregå til enhver tid. Utdanningsplan En LiS som ansettes i fast stilling skal ved kontraktsinngåelse få en utdanningsplan som tidsmessig stadfester når og hvor man skal ha relevant tjeneste. For en gruppe-II-ansatt LiS betyr det at han/hun ved ansettelse skal vite når og hvor gruppe-I-­ tjenesten skal gjennomføres. Utdanningsplanen er gjensidig forpliktende for begge parter: Arbeidsgiver forplikter seg til å gi LiS-en spesialisering innen normert tid, mens LIS-en forplikter seg til å gjennomføre utdanningsløpet. Lovfestede permisjoner, som foreldrepermisjon, vil fortsatt kunne tas ut på vanlig måte. Spesialiseringsperioden vil da forskyves i tid. Det er også åpning for at arbeidstaker kan ta ut andre permisjoner i avtale med arbeidsgiver. Mer om gruppe I-tjeneste og sideutdannelse Den nye modellen innebærer at en LiS i fast stilling ved et helseforetak får permisjon fra sin stilling for å ta nødvendig tjeneste ved et annet helseforetak. Arbeidsgiveransvaret ligger der hvor legen til enhver tid tjenestegjør, men både «moder-helseforetaket» og samarbeidsforetaket har forpliktelse til å sørge for et best mulig og hensiktsmessig spesialiseringsløp. Arbeidsforholdet Den nye ansettelsesmodellen innebærer altså at en LiS ved fast ansettelse potensielt kan få to ansettelseskontrakter; en arbeidskontrakt med det sykehuset hvor man er ansatt fast og en tidsbegrenset kontrakt med det samarbeidende foretaket som eventuelt skal stå for sideutdannelsen og/eller gruppe-I-tjenesten. Rotasjonsstillingene som er tiltenkt Gruppe-II-LiS, har fått navnet «gjennomstrømningsstillinger» og kan ikke utlyses. Gjennomstrømningsstillingene forbeholdes Lis fra Gruppe-II-sykehus som trenger Gruppe I-tjeneste. Helseforetakene inngår samarbeidsavtaler seg imellom for å regulere dette. Hva er en legespesialist? Et utdanningsløp for en LiS i fast stilling er delt i to faser. Fase én består av selve utdanningsløpet, mens fase to utgjør den tiden der man har oppnådd spesialiteten og blir «legespesialist». Det fins en egen lønnskategori for legespesialisten som foreløpig er fremforhandlet til å ligge mellom høyeste LiS-lønn og laveste overlegelønn. Man oppnår denne lønnskategorien den første i måneden etter at man har fått sin spesialistgodkjennelse fra Helsedirektoratet. Legespesialist-kategorien er ment som en midlertidig periode før man somLiS får en overlegestilling. Det er ikke mulig å utlyse legespesialist-stillinger. Betingelsene for arbeidsforholdet er stadfestet i arbeidskontrakten somman inngår i forbindelse med ansettelse i en fast LiS-stilling. En LiS/legespesialist må søke på overlegestilling. Ansettelse skjer etter kvalifikasjonsprinsippet. Kompetanseutvikling En legespesialist har krav på opptjening til utdanningspermisjon og fri til deltakelse på kurs og kongresser på lik linje med overleger. • Dette oppslaget kom 10. juli, 2012 i Dagsavisen - litt over to år før faste stillinger ble en realitet. Vil så det norske systemet med fast ansatte LiS være fleksibelt nok til at vi får utdannet nok spesialister her til lands?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy