Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 54 Kort om innholdet i ambuleringsbestemmelsene Bestemmelsene om ambulerende tjeneste finnes i Overenskomsten i Spekter del A2 § 2.2 og sentral særavtale i Virke § 2.2. Begge bestemmelser har følgende definisjon: Tjeneste i helseforetaket/virksomheten utenfor avtalt tjenestested er ambulerende tjeneste. Den enkelte lege deltar i ambulerende tjeneste på frivillig grunnlag. Det skal inngås avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte lege. For Of og Legeforeningen er frivillighet ved ambulering et helt grunnleggende prinsipp. I ekstraordinære tilfeller kan ambulerende tjeneste dog pålegges for begrensede perioder. Dette er ment som en snever unntaksregel. Kompensasjon for ambulerende tjeneste avtales mellom partene i det enkelte sykehus og er pensjonsgivende. Avtale om ambulerende tjeneste skal være basert på de prinsipper som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3 ved at det skal utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen vil vise i hvilket omfang vedkommende skal tjenestegjøre på ambuleringsstedet. Ved at ambulerende tjeneste inngår i tjenesteplanen, vil eventuell kompensasjon for ambuleringen omfattes av begrepet «full lønn» i Overenskomsten i Spekter del A1 1.1. og § 8 i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten i Virke. Avtale om ambulerende tjeneste skal baseres på de arbeidstidsbestemmelser som følger av arbeidsmiljølov og overenskomstbestemmelser. Angivelse av tjenestested I forbindelse med innføring av faste stillinger for leger i spesialisering, har Legeforeningen hatt dialog med Spekter angående helseforetakenes angivelse av arbeidssted i avtalemalene for leger i spesialisering som per 1. juli 2015 ansettes fast. Vurderingene av spørsmålet om tjenestested i disse avtalemalene har imidlertid også overføringsverdi til angivelse av tjenestested i de individuelle arbeidsavtalene for overleger. En velkjent problemstilling er at tjenestested angis svært vidt i individuelle arbeidsavtaler. Som eksempel Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no ›› Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Både Overenskomsten i Spekter og den sentrale særavtalen i Virke har bestemmelser om ambulerende tjeneste. Ambulerende tjeneste er definert som tjeneste innad i helseforetaket/ virksomheten, men som er utenfor det avtalte tjenestestedet. Ved spørsmål om tjeneste er å anse som ambulerende i henhold til tariffavtalene, blir det altså avgjørende hva som er avtalt om vedkommende leges tjenestested. I det videre behandles spørsmålet om tjenestested og forholdet til ambuleringsbestemmelsene nærmere. Ambulerende tjeneste og forholdet til tjenestested Foto: Thomas Barstad Eckhoff

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy