Overlegen nr. 4 - 2015

OVERLEGEN 4-2015 8 Boks 5.6 Regjeringen vil foreslå følgende betegnelser på sykehus for å tydeliggjøre innholdet og gjøre begrepsbrukenmer enhetlig • Betegnelsen regionsykehus skal brukes omdet ene sykehuset i hver helseregion som er utpekt somhovedsykehus. De fire regionsykehusene er Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Disse sykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i helseregionen. • Betegnelsen stort akuttsykehus brukes om sykehus med opptaksområde på mer enn 60–80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter. • Betegnelsen akuttsykehus brukes om sykehus somminst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstandmellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. • Betegnelsen sykehus uten akuttfunksjoner brukes om sykehus med planlagt behandling som ikke har akuttfunksjoner. Side 14 i versjonen «I korte trekk» omhandler «Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus»: Skal bygge på disse prinsippene: • Det skal fortsatt være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge. En ryggrad av akuttsykehus er nødvendig for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp. • Funksjoner skal samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig desentraliseres når det er mulig – for å gi et bredest mulig tilbud med god kvalitet i nærmiljøet. • For pasienter med behov for mer spesialiserte akutte tjenester, vil behandlingstilbudet som hovedregel være ved store akuttsykehus. Dette betyr at over tid vil færre sykehus enn i dag ha akutt kirurgi. Anbefalt nedre grense for opptaksområdet for akutt kirurgi på 60–80 000 innbyggere tas inn som en av flere føringer i denne vurderingen. Faktorer som Nasjonal helse- og sykehusplan Stortingsmeldig nr. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) ble lagt fram 20.11. 2015. Den er på 146 sider. Det finnes også en kortversjon på Regjeringen.no kalt «I korte trekk», på 18 korte sider. Her har vi tatt ut tabell 5.6 som definerer ulike typer sykehus, samt punkt 14 i kortversjonen om hvilke prinsipper som skal gjelde for bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehus. Av Jon Helle, Of-leder ›› Betegnelsen stort akuttsykehus brukes om sy o k m e r h å us de m p e å d o m p e p r t e a n k n s 60–80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy