Jus for leger2020-06-19T08:51:06+02:00

Jus for leger

Varsleres krav om anonymitet

Leger havner noen ganger i situasjoner hvor de mener noe er uforsvarlig eller sterkt kritikkverdig.

Oppsagt etter journalsnoking

Høyesterett avsa i desember 2021 en dom vedørende oppsigelse som følge av journalsnoking.

Gå til toppen