Jus for leger2020-06-19T08:51:06+02:00

Jus for leger

Ny Høyesterettsdom om varsling

Noen rettssaker får mer oppmerksomhet enn andre. Arbeidsrettsmiljøet ventet i spenning på Høyesteretts vurdering av om det kan stilles noen minstevilkår for når en epost er å anse som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand.

Varsleres krav om anonymitet

Leger havner noen ganger i situasjoner hvor de mener noe er uforsvarlig eller sterkt kritikkverdig.

Gå til toppen