Hjem/Jus for leger
Jus for leger2020-06-19T08:51:06+02:00

Jus for leger

Delegering og dokumentasjonsplikt

Dokumentasjonsplikten er først og fremst begrunnet i hensyn til faglig ­forsvarlighet og pasientsikkerhet. Den er en naturlig del av de krav som ­stilles til profesjonsutøvelse for flere helsepersonellprofesjoner.

Nye lovbestemmelser om varsling

Varsling har stått på agendaen til Arbeidsdepartementet en god stund nå. Blant annet ble det nedsatt et offentlig utvalg 11 november 2016, og som ­leverte en utredning 15 mars 2018.De som hadde store forventninger til ­betydelige lovendringer, har grunn til å være skuffet. Noen lovendringer har blitt implementert, blant annet ble varslingsreglene ble samlet i et eget kapittel 2A den 1. juli 2017. Den siste lovendringen ble gjennomført fra 1. januar 2020.

Jus for leger: Ansattes rettigheter i forbindelse med film- og bildetaking mv.

I forrige nummer av Overlegen skrev jeg om Åpenhetsutvalgets utredning i NOU 2019:10, Åpenhet i grenseland. Utvalget redegjør for dagens regelverk knyttet til besøk, bilder, film, lydopptak mv i barnehagen, skolen, ­barnevernet og helse- og omsorgstjenesten.

Go to Top