Hjem/Jus for leger
Jus for leger2020-06-19T08:51:06+02:00

Jus for leger

Oppsagt etter journalsnoking

Høyesterett avsa i desember 2021 en dom vedørende oppsigelse som følge av journalsnoking.

Ansvar for ytringer på sosiale medier

Ansvar for ytringer på sosiale medier I Overlegen 3/2021 var det inntatt en artikkel skrevet av styremedlem Solveig Nergård om «Fremtidens lege-pasient relasjon» med undertittel «Snikfilmingens tidsalder eller i tråd med pasientens helsetjeneste?». I forlengelse av den artikkelen vil denne artikkelen gå litt nærmere inn på hvilket ansvar den enkelte har for ytringer på sosiale medier. Dette konkret i forlengelse av problemstilling om pårørende som snikfilmer/tar skjulte ­opptak under [...]

Juridisk bistand til ledere

Juridisk bistand til ledere Legeforeningen er en forening for alle leger, helt fra medisinstudiet til ­topplederjobben. Vi vet at tryggheten for å kunne få juridisk råd og bistand i krevende saker er viktig for medlemmene. Vår erfaring er at en del ledere stiller spørsmål ved hva slags type bistand de kan forvente som ­medlemmer av foreningen. Av Lars Duvaland, Avdelingsdirektør, Jus og Arbeidsliv, Dnlf [...]

Gå til toppen