Lederforum2020-06-29T09:24:43+02:00

Lederforum

Ledererfaringer fra nord

Tor Ingebrigtsen var administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) fra 2007 til 2018.

Godt arbeidsmiljø virker

I de 12 årene jeg var generalsekretær i Legeforeningen hadde jeg mange samtaler med leger og ledere om arbeidsmiljø og trivsel. Jeg har møtt kolleger i alle deler i yrkeskarriere­løpet.

Lederforum: «Ledelse i pandemiens tid – og samarbeid på tvers»

Of's lederutvalg med Marieke Claassen i spissen organiserte den 22.4.2021 et webinar for legeledere. Hun innledet med å påpeke at det er viktig å synliggjøre Overlegeforeningens ansvar med et tilbud til denne medlemsgruppen.

Hvordan utvikle leger som ledere?

Leger som viser lederskap kan fremme engasjement blant leger og andre ansatte og kan bidra positivt i utviklingen av helsetjenesten. Leger som først og fremst vektlegger eget fagområde og utøver autoritære former for ledelse kan på den annen side ha en negativ virkning på organisasjonen.

Go to Top