Overlegen 1-20082023-04-12T08:09:30+02:00

Legemakt mot Sylvia

Tittelen er noe fritt hentet fra Stein Aabøs artikkel i Dagbladet 27.2.2008, som ble skrevet etter en uke med stort mediafokus på budsjettoverskridelser og kuttforslag ved sykehusene, og hvor tillitsvalgte leger ved Riks-Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus hadde påpekt hvilke konsekvenser dette ville få for pasient­behandlingen.

Utgivelse: Overlegen 1-2008|

Økonomistyring, bare for økonomer?

Som ansatte representant i styret for regionalt helseforetak må man innse • Man påfører seg politikerbriller • Flaskehalser som oppstod måtte forseres med ren makt • De ansattes arbeidsvilkår, pasientenes rettigheter og den faglige kvaliteten på tjenestene blir aldri noe tema • Å lede innebærer alltid at andre ønsker å la seg lede, fortrinnsvis til endringer som vil føre til noe bedre

Utgivelse: Overlegen 1-2008|
Gå til toppen