Overlegen 1-20112023-02-14T12:57:30+01:00

Kjære kolleger

Dette nummer kommer ut samtidig med Overlegeforeningens 50 års-jubileum. Innholdet er i samsvar med det og fortjener betegnelsen ”Jubileumsnummer”. Det er morsomt å få være med å utgi et slikt nummer, man lærer mye om foreningens historie og til en viss grad kan det bli til en referanse for senere bruk.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Norsk overlegeforenings 50 års jubileum Tone Sparr, leder 1992-1995

Det var spennende og lærerikt å være med i Of, først som vanlig styremedlem og så som leder. Of ble yrkesforening med obligatorisk medlemskap i 1993 og vi fikk egen logo. Vi hadde mange viktige saker både faglige og politiske. Det er nær sammenheng mellom fag, fagforening og politikk med gjensidig avhengighet, uten å arbeide for gode sykehus blir det ikke gode forhold for leger.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Norsk overlegeforenings 50 års jubileum Einar S. Hysing, leder 1998-2000

Utgangspunktet for meg som leder var en periode som styremedlem, innvalgt etter benkeforslag med bakgrunn som hovedtillitsvalgt for overlegene ved Rikshospitalet. Målet var å fokusere på fagforeningsdelen (forhandlinger), organisering av spesialisthelsetjenesten og ledelse/rekruttering av ledere og være aktiv i ledelsen av Legeforeningen ved at jeg som Of-leder var i sentralstyret.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Norsk overlegeforenings 50 års jubileum Nåværende leder Arne Laudal Refsum

Året 2007 ble innledet med en streik i de statlige helseforetakene, og lønnsoppgjøret ble som resultat av denne streiken 2-delt. Deler av lønnsøkningen ble vedtatt som en del av grunnlaget for å avslutte streiken i januar 2007, mens resten av oppgjøret skulle gjennomføres etter at de andre partene i arbeidslivet var ferdige med sine oppgjør.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Hvordan har overlegene det?

Overlegene jobber mye. De trener mer enn før, røyker mindre og drikker moderat. De er generelt tilfreds med jobbene sine. De mannlige overlegene har høyere BMI enn de kvinnelige, og mennene er oftere gift/samboene enn de kvinnelige overlegene. ­Overlegene bruker 3,1 time fritid pr uke til faglig oppdatering, og 1/3 får aldri eller sjelden ros fra overordnet.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Våre to sentrale medarbeidere

Ledere og tillitsmenn og –kvinner kommer og går, men Ofs sekretariat har så langt vært en stabil ­konstruksjon som sørger for sikker drift under skiftende ledelse. Signe Gerd Blindheim og Edith Stenberg forteller nye ledere på en diskré måte ”hvordan ting gjøres her” og legger tilrette for at de valgte skal slippe å ha oversikt over alle praktiske oppgaver i foreningen. Serien ”Ja vel, statsråd” kan ha visse likhetstrekk med virkeligheten innrømmer de.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|
Gå til toppen