Hjem/Overlegen 1-2011
Overlegen 1-20112020-08-10T11:53:39+02:00

Kjære kolleger

Dette nummer kommer ut samtidig med Overlegeforeningens 50 års-jubileum. Innholdet er i samsvar med det og fortjener betegnelsen ”Jubileumsnummer”. Det er morsomt å få være med å utgi et slikt nummer, man lærer mye om foreningens historie og til en viss grad kan det bli til en referanse for senere bruk.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Overordnede sykehuslægers forenings første 25 år 1961 – 1986

Da jeg som tidligere formann i Osf ble anmodet om å skrive et innlegg om min formannsperiode, måtte vi konstatere at jeg nå er den eneste gjenlevende formann fra Osfs første 25 år. Hva vi gjorde, hvor vi mis­lyktes, og alt vi tross dårlige odds oppnådde i våre bestrebelser for å utvikle en effektiv forening for gruppen. Dette er noe av årsaken til at jeg tok på meg å skildre utviklingen av foreningen, og ikke minst hvordan sykehusvesenet og Dnlf var organisert den gangen.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Norsk overlegeforenings 50 års jubileum Tone Sparr, leder 1992-1995

Det var spennende og lærerikt å være med i Of, først som vanlig styremedlem og så som leder. Of ble yrkesforening med obligatorisk medlemskap i 1993 og vi fikk egen logo. Vi hadde mange viktige saker både faglige og politiske. Det er nær sammenheng mellom fag, fagforening og politikk med gjensidig avhengighet, uten å arbeide for gode sykehus blir det ikke gode forhold for leger.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Norsk overlegeforenings 50 års jubileum Einar S. Hysing, leder 1998-2000

Utgangspunktet for meg som leder var en periode som styremedlem, innvalgt etter benkeforslag med bakgrunn som hovedtillitsvalgt for overlegene ved Rikshospitalet. Målet var å fokusere på fagforeningsdelen (forhandlinger), organisering av spesialisthelsetjenesten og ledelse/rekruttering av ledere og være aktiv i ledelsen av Legeforeningen ved at jeg som Of-leder var i sentralstyret.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Norsk overlegeforenings 50 års jubileum Nåværende leder Arne Laudal Refsum

Året 2007 ble innledet med en streik i de statlige helseforetakene, og lønnsoppgjøret ble som resultat av denne streiken 2-delt. Deler av lønnsøkningen ble vedtatt som en del av grunnlaget for å avslutte streiken i januar 2007, mens resten av oppgjøret skulle gjennomføres etter at de andre partene i arbeidslivet var ferdige med sine oppgjør.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Sekretariatsleder i Norsk overlegeforening – fra 12.05.1997

Etter en kort og grei tilsettingsprosess i daværende forhandlingsavdeling i Den norske lægeforening, hadde jeg min første arbeidsdag både i Lege­foreningen og Overlegeforeningen 12. mai 1997. Det var en omfattende stillingsbeskrivelse av hva det innebar å være sekretariatsleder i Overlege­foreningen i 50 % av stillingen. Selve tittelen fremstår som ganske pompøs, sett i forhold til at jeg i min 50 % stilling skulle lede Edith Stenberg også i 50 % stilling. Det har ikke bare med at Edith Stenberg i utgangspunktet er selvgående, men det var hun som kunne alle prosedyrer, kjente kulturene og bokstavelig talt var den som ledet meg på den rette vei.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Hvordan har overlegene det?

Overlegene jobber mye. De trener mer enn før, røyker mindre og drikker moderat. De er generelt tilfreds med jobbene sine. De mannlige overlegene har høyere BMI enn de kvinnelige, og mennene er oftere gift/samboene enn de kvinnelige overlegene. ­Overlegene bruker 3,1 time fritid pr uke til faglig oppdatering, og 1/3 får aldri eller sjelden ros fra overordnet.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Våre to sentrale medarbeidere

Ledere og tillitsmenn og –kvinner kommer og går, men Ofs sekretariat har så langt vært en stabil ­konstruksjon som sørger for sikker drift under skiftende ledelse. Signe Gerd Blindheim og Edith Stenberg forteller nye ledere på en diskré måte ”hvordan ting gjøres her” og legger tilrette for at de valgte skal slippe å ha oversikt over alle praktiske oppgaver i foreningen. Serien ”Ja vel, statsråd” kan ha visse likhetstrekk med virkeligheten innrømmer de.

Utgivelse: Overlegen 1-2011|

Kjernejournal – hvor omfattende må den være?

Vi er alle kjent med situasjonen hvor pasienten kommer i akuttmottaket, og papirjournalen er borte. Pasienten gjør sånn noenlunde rede for seg, men husker ikke alle medisinene, og kan ikke fortelle ­hvorfor hun har det store arret på magen. Med dagens IK-teknologi ønsker man seg nå en journal på tvers, slik at alle viktige opplysninger er tilgjengelige. Men hva er viktige opplysninger, og hvem skal ha ansvar for å legge dem inn i kjernejournalen, og hvem skal ha ansvar for å oppdatere opplysningene som allerede ligger der, f.eks. seponere medikamenter. Vi klarte oss i gamle dager også, selv med bortkommet papirjournal. Vi måtte opptre som om pasienten var smittet , og allergisk og vanskelig å intubere og, og ,og .....

Utgivelse: Overlegen 1-2011|
Til arkiv
Alle artikler
Go to Top