Overlegen 1-20122023-01-29T06:26:55+01:00

EU-direktiv 2005/36-Yrkeskvalifikasjonsdirektivet – hva er yrkeskvalifikasjonsdirektivet?

Direktivet handler om hvordan man som ut- dannet og ansatt i ett europeisk land skal kunne få godkjent sin utdanningsbakgrunn dersom man ønsker å jobbe i et annet europeisk land. Direktivet omfatter en stor og uensartet gruppe av yrkeskvalifikasjoner med ulike godkjenningsprosedyrer.

Utgivelse: Overlegen 1-2012|

Rett til redusert arbeidstid – arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven setter som krav at arbeidstidsordninger skal legges opp slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheld­ige fysiske eller psykiske belastninger, herunder stress og tidspress. Det skal tas hensyn til den enkeltes selvbestemmelse og faglige ansvar. Arbeidet skal gi mulighet for variasjon og arbeidstakeren skal ikke utsettes for trakassering osv.

Utgivelse: Overlegen 1-2012|Tags: |
Gå til toppen