Overlegen 1-20142023-01-30T10:00:11+01:00

Har vi et samfunnsansvar som går ut over det å drive en faglig god spesialisthelsetjeneste?

Spesialisthelsetjenestens samfunnsoppdrag er relativt vel- definert i helseforetaksloven: Vi skal sørge for at befolkningen i regionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

Utgivelse: Overlegen 1-2014|
Gå til toppen