Overlegen 1-20162022-12-28T06:40:43+01:00

Tidstyvene

«Jeg har bare igjen én epikrise å diktere, så er jeg på vei hjem», tekster jeg til min kjære. Jeg vet jo at lydopptaket i dikteringen bare er knapt fem minutter. Hvorfor tar det da alltid tre kvarter å «bare diktere en epikrise»?

Utgivelse: Overlegen 1-2016|

Min pasientjournal

At pasientene som hovedregel har full innsynsrett i egen journal er vel ingen ­nyhet. Denne retten fulgte av en høyesterettsdom i 1977 (Rt 1977 s.1035), men i og med at man må be om journalutskrifter og kanskje en samtale med legen har vel de færreste av oss benyttet seg av retten.

Utgivelse: Overlegen 1-2016|
Gå til toppen