Overlegen 1-20222022-02-21T12:25:50+01:00

Jobb og pensjon – for sykehusleger født før 1963

Jobb og pensjon – for sykehusleger født før 1963 Pensjonsreglene er vesentlig endret de senere årene. Sykehusleger som nærmer seg ­pensjonsalder har flere momenter som må vurderes når de skal ta beslutningen om alders­pensjonering. I det følgende omtales kun bestemmelsene som gjelder for medlemmer født før 1963. Disse har kombinasjonen ny og gammel folketrygd og «gammel offentlig tjeneste­pensjon», som gir særskilte utfordringer. Årskullene født fra og med 1963 omfattes [...]

Utgivelse: Overlegen 1-2022|
Gå til toppen