Overlegen 2-20112023-02-14T13:08:52+01:00

Kjære kolleger

Redaktørens spalte: Kjære kolleger Arild Egge, red I jubileumsnummeret hadde vi fokus på sykehusspesialisten og foreningen – naturlig nok. Vi trykket artikkelen til Rosta og Aasland der ett av resultatene var at vi stadig bruker mindre tid på pasientkontakt – det må jo være et tankekors.

Utgivelse: Overlegen 2-2011|
Gå til toppen