Overlegen 2-20132023-01-27T12:56:58+01:00

Totallønn

Av Overenskomsten del A2 § 5.1 fjerde ledd følger det at «Partene lokalt kan avtale totallønnsmodeller der dette anses hensiktsmessig. Dersom det ikke oppnås enighet lokalt om slike lønns­modeller, legges overenskomstens ­bestemmelser til grunn.»

Utgivelse: Overlegen 2-2013|
Gå til toppen