Overlegen 2-20162022-12-29T12:05:20+01:00

Forhandlingsstart

18. mai startet årets forhandlinger. Vi vet ennå ikke sikkert hvordan årets dette vil utarte seg, men det er mulig å gjøre noen kvalifiserte gjetninger. 2014 forhandlingene ble vanskelige, og endte i brudd. Stridsemnet var kontroll over tiden.

Utgivelse: Overlegen 2-2016|

Geriatrisatsing i nord – eller tomme ord

Samhandlingsreformen (St.meld nr 47) ble satt ut i livet i januar 2012. Omtrent samtidig ble det utarbeidet to handlingsplaner for geriatri i Nord-Norge; én for universitetssykehuset («Geriatrisk virksomhet i UNN-HF») og én for Helse Nord (Regional handlingsplan i geriatri 2014-2017). Evidens­basert medisin med litteratursøk og vurdering av føringer og ulike skriftlige kilder lå til grunn for anbefalingene.

Utgivelse: Overlegen 2-2016|

«Hvor ble det av avtalespesialistene i samhandlingsreformen?»

Da samhandlingsreformens tanker og ideer ble presentert av daværende helseminister, var det mange i våre rekker som så for seg at reformen ville bane vei for et betydelig økt innslag av praktiserende avtalespesialister i en desentralisert og modernisert spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus over det ganske land.

Utgivelse: Overlegen 2-2016|

Hvordan opplever fastlegen samarbeidet med sykehusene?

Dette er noen tolkninger og refleksjoner fra Allmennlegeforeningen basert på undersøkelsen med kommentarer og våre egne erfaringer i styret. Undersøkelsen viser meget interessante funn, og det er tydelig at fastlegene opplever et mer ­vel­fungerende og bedre samarbeid om pasientene ved mindre sykehus sammenliknet med store sykehus.

Utgivelse: Overlegen 2-2016|

Samhandlingsreformen – betraktninger fra utkanten

Samhandlingsreformen – betraktninger fra utkanten Tidlig på nyåret kjørte jeg oppover dalene for å være vinter-vikar på legekontoret i Bykle. Jeg var der tre måneder og spørsmålet fra Overlegen er om jeg har fått nye betraktninger om Samhandligsreformen gjennom jobben i en kommune 800 m.o.h med 970 innbyggere og tre timer i bil til nærmeste sykehus?

Utgivelse: Overlegen 2-2016|
Gå til toppen