Overlegen 2-20182022-11-14T10:15:41+01:00

Redaktørens spalte

At sentrale ledere ved noen helseforetak har våget ytre seg om budsjettene gir kanskje grunn til optimisme? Terje Varberg som styreleder i Helse Vest, Herlof Nilssen som direktør i samme og Nils Kvernmo, nå avgått direktør for St. Olavs Hospital, har tonet flagg i diskusjonen om helsebudsjetter.

Utgivelse: Overlegen 2-2018|

Arbeidsgivers adgang til å gi advarsler

Arbeidsgivers adgang til å gi advarsler Hva skal til for at arbeidsgiver kan gi en advarsel? En fersk kjennelse fra Høyesterett gjør det trolig lettere for arbeidstaker å få prøvd rettmessigheten av advarsler for domstolene. Av Jan Eikeland Advokatfullmektig og juridisk rådgiver for Overlegeforeningen De fleste leger i norske sykehus slipper heldigvis å oppleve at arbeidsgiver gir en skriftlig advarsel for forhold [...]

Utgivelse: Overlegen 2-2018|Tags: |
Gå til toppen