Overlegen 2-20192022-10-17T13:42:32+02:00

Redaktørens spalte: Kjære kolleger

Foretaksmodellen har nå fått forme utviklingen i spesialisthelsetjen­esten i snart 2 decennier. Budsjettet er innført som det primære mål, men gode resultater i form av høy score på pasienttilfredsshet (omdømme) og at man kan vise til høy bevissthet på ­viktige områder som kvalitet og sikkerhet, er selvsagt svært viktig. Etter ­Budsjett kommer Driften som det ­sekundære selvstendige mål – fordi det er det viktigste verktøyet for å nå målet som altså er Budsjettdisiplin.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Leder. Takk til dere, og takk for meg. Dette er min siste leder i Overlegen

Her kommer noen erfaringer jeg vil dele på oppløpssiden. Men først: Jeg har gjennom åtte år fått være lag­leder for fire styrer med stor kunnskap, erfaring, klokskap, analysekraft og evnen til å se helhet og de lange linjer. Vi har utfylt hverandre godt med ulike temperament. Og vi har hatt mye godt humør.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Temasider Elektronisk pasientsjournal: Et dypdykk i Epic

Danske leger er fortsatt kritiske til at Epic har blitt innført som IT-plattform på sykehusene i Region Hovedstad og Region Sjælland, nesten tre år etter første implementering. Det har også ført til en vesentlig produktivitetsnedgang. Mye tyder på at Epic ikke passer så godt med måten man praktiserer medisin i Danmark. Epic skal etter planen installeres i hele Region Midt her hjemme fra 2022. Overlegen tok i begynnelsen av april turen til Roskilde Sykehus for å snakke med leger som har god kjennskap til Epic, og vi snakket også med lederen for aksjonen Sundhedstyrelsen Nej tak. I tillegg møtte vi de som har ansvar for systemet i Sundhedsplatformen i København. Det bildet som tegner seg etter disse møtene er at alle ønsker at Sundhedsplatformen skal virke bra, og være et gode i medisinbehandlingen, men at det ikke helt er tilfelle enda. Ting begynner å gå bedre, men mye har gått galt hittil. Nå begynner legene og annet helsepersonell å bli lei.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Temasider Elektronisk pasientsjournal: Undervurderte motstanden

Marianne From i Sundhedsplatformen medgir at de kanskje undervurderte motstanden blant legene da Epic-plattformen ble implementert. For å forstå bedre hvordan systemet faktisk blir driftet og planene fremover, tok Overlegen turen til København og Sundhedsplatformens lokaler i Region Hovedstaden. Det er formelt Center for IT, Medico og telefoni (CMT) som har ansvaret for Sundhedsplatformen og Marianne From er avdelingsleder for selve Sundhedsplatformen her.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Temasider forskning: Forskning i effektivitetens tid

Som professor og dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og overlege i gastroenterologi ved St. Olavs hospital HF, snakker jeg ofte med leger og annet helsepersonell ved universitetssykehuset. De fleste har hele sin ansettelse ved sykehuset, men mange har en kombinert stilling mellom sykehuset og universitetet. Begge grupper er viktige for forskning, innovasjon og utdanning på den ene siden og for pasientbehandling på den andre. Skjønt, dette er ikke to adskilte sider – tvert imot er det aktiviteter som er gjensidig forsterkende.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Temasider Elektronisk pasientsjournal: Mer positive til Epic i utlandet

På Cambridge universitetssykehus er erfaringene med Epic gode, forteller chief medical information officer og nyrespesialist Dr. Afzal Chaudhry. Tittelen er i seg selv et ­eksempel på de nye stillingene som blir til i krysningen mellom IT- og helse, og sørger for at medisinsk personell er tungt involvert i hvordan Epic skal kunne fungere best mulig for legene og andre helsearbeidere.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Temasider forskning: Forskerkurs i regi av Sør-Trøndelag legeforening

ør-Trøndelag legeforening inviterte i vår til forskningskurs for alle medlemmer av Sør-Trøndelag lege­forening. Kurset startet i 26.03 og sluttet 07.05 og gikk over 4 kvelder a 4 timer med Cuneyt Guzey og Einar Vedul-Kjelsås, begge førsteamanuensis ved St. Olavs hospital og NTNU. De har lang og god erfaring med å arrangere denne typen forskningskurs, ettersom det har vært en tradisjon i mange år ved avdelingen de arbeider ved: AFFU – Avdeling for Forskning og Utvikling, Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital i Trondheim. Det var den gang professor K. Gunnar Götestam, som startet det hele med 2-årig kurs i «Elementær forskningsmetodikk i psykiatri - ELF», som over 250 ansatte har gjennomført.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Etter stortingsbehandlingen, hva skjer med Oslo universitetssykehus?

9. april behandlet Stortinget et forslag fra opposisjonen (unntatt Arbeiderpartiet) om utredning av Ullevål-tomta (1). Forslaget innebar å instruere helseministeren – i en sak han etter hvert har lagt mye prestisje i. Høie har uforbeholdent stilt seg bak direktør Eriksteins plan om å legge ned Ullevål og dele akuttsykehusets virksomhet i to. Region og landsfunksjoner skal flyttes til Rikshospitalet med tre bydeler, og det resterende skal flyttes til et nytt sykehus på Aker. I en senere etappe ­planlegges en utvidelse av Aker sykehus som skal gi rom for å flytte alle Groruddalens bydeler ut av Akershus universitetssykehus.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Nordöl 2019

Årets Nordöl (møte mellom de nordiske legeforeningene) var i Finland fra den 02.05 t.o.m. den 04.05. Vi var en delegasjon på fire stykker fra Norge, to fra Sverige, tre fra Danmark og fire fra Finland som møttes på Hanaholmen i Espoo.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|

Jus for leger: Åpenhet i grenseland

Jus for leger: Åpenhet i grenseland Den senere tid har vært preget av en rekke store debatter om informa­sjonshåndtering i helsetjenesten. Mange av disse debattene er utslag av en ny informasjonshverdag preget av digitalisering, nye plattformer og nye muligheter for informasjonsdeling. Legeforeningen er sterkt engasjert i spørsmålene, da god og sikker informasjonsforvaltning er avgjørende for pasientbehandling og tillit til helsetjenesten. Av Lars Duvaland, avdelingsdirektør Jus og [...]

Utgivelse: Overlegen 2-2019|Tags: |

Arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering – samt litt om ny likestillings- og diskrimineringslov

Jeg tar i denne artikkelen sikte på en nærmere gjennomgang av arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering. Men først er det hensiktsmessig å avgrense mot likestillings- og diskriminerings­lovens diskrimineringsvern. Jeg innleder derfor med en noe ­summarisk gjennomgang av ny likestillings- og diskrimineringslov før jeg behandler arbeidsmiljølovens vern mot diskriminering.

Utgivelse: Overlegen 2-2019|Tags: |
Gå til toppen