Overlegen 3-20082023-04-13T08:33:40+02:00

85 milliarder

• er mye penger, voldsomt mye, men allikevel for lite. • I 2007 hadde vi litt mindre, men også da, som i år, som alle ­andre år, brukte vi mer enn vi fikk. I fjor fikk daværende helseminister Brustad nok, hun satte ned foten, og sa: Det er udemokratisk å bruke mer enn Stortinget bevilger, dere må klare dere med det dere får, dere har ingen egen seddelpresse. Det har aldri vært bevilget mer enn nå, vi ligger på topp i verden, osv.

Utgivelse: Overlegen 3-2008|

Å si nei til behandling

Det er vel knapt noe område som ikke er inne i omstillingsprosesser nå Endringer uten innflytelse gir ”endringskynisme” Endringen skjer for ­endringens egen skyld. Det endres på nytt før forrige endring fikk tid til å virke ….oppgitthet, ­resignasjon og avmakt kommer til uttrykk

Utgivelse: Overlegen 3-2008|
Gå til toppen