Hjem/2017/Overlegen 3-2017
Overlegen 3-20172022-12-21T13:01:07+01:00

Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv?

Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv? Redaksjonen gjennomførte en liten spørreundersøkelse blant egne medlemmer for å kartlegge holdninger til privat helseforsikring under arbeidet med dette nummeret. Om helsevesenets egne profesjonelle anskaffer ekstra helseforsikring, - eller lar det være kan være av interesse når man diskuterer utviklingen av et todelt helsevesen. Av Arild Egge, red En Questback som dette gir selvsagt en [...]

Utgivelse: Overlegen 3-2017|

Ansattvalgte styremedlemmer i helseforetak og regionale helseforetak

Ansattvalgte styremedlemmer i helseforetak og regionale helseforetak Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte i foretaket, har samme rettigheter og plikter som de andre styremedlemmene. Her følger en kort oversikt. Av Synne Rahm Juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Styret i de regionale helseforetakene og helseforetakene består av eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte («ansattvalgte styremedlemmer»). [...]

Utgivelse: Overlegen 3-2017|
Gå til toppen