Overlegen 3-20172022-12-21T13:01:07+01:00

Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv?

Privat helseforsikring: Hva er status for overlegene selv? Redaksjonen gjennomførte en liten spørreundersøkelse blant egne medlemmer for å kartlegge holdninger til privat helseforsikring under arbeidet med dette nummeret. Om helsevesenets egne profesjonelle anskaffer ekstra helseforsikring, - eller lar det være kan være av interesse når man diskuterer utviklingen av et todelt helsevesen. Av Arild Egge, red En Questback som dette gir selvsagt en [...]

Utgivelse: Overlegen 3-2017|
Gå til toppen