Overlegen 3-20182022-11-08T08:11:51+01:00

RHF prosjekt 2: Framtidens tariffavtaler

RHF prosjekt 2: Framtidens tariffavtaler Bakgrunn Etter streiken og uro og tillitskrise i sykehusene ble det fra arbeidsgiversiden satt i gang to prosjekter: Prosjekt 1 som skulle se på arbeidstid og Prosjekt 2 – framtidens tariff­avtaler. Initiativet til prosjektet kom fra direktørene for de regionale helseforetakene. ­Bakgrunnen var tillitskrisen mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden som toppet seg i forbindelse med streiken høsten 2016 og ettervirkningene etter den. [...]

Utgivelse: Overlegen 3-2018|

Kunne det vært deg?

Redaksjonen har bedt meg kommentere to profilerte rettssaker fra henholdsvis Danmark og England som ofte har dukket opp i mange norske legers feed på sosiale medier. Sakene gjelder unge leger som har opplevd straff og autorisasjonstap for pasientbehandling som gikk galt.

Utgivelse: Overlegen 3-2018|

Åpne hele magasinet her

Gå til toppen