Overlegen 3-20192022-10-17T13:42:51+02:00

Sentermodellen

St. Olavs hospital består av flere lokalisasjoner, men hoveddelen ligger ved Nidelva, på Øya, midt i Trondheim. Å samle det meste av spesialist­helsetjenesten på Øya var gjenstand for høylytt politisk debatt på 90-tallet, men det ble til slutt politisk enighet om å bygge det nye regionssykehuset på den eksisterende sykehustomten.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Sykehuset på Stokmarknes: En lykkelig historie

Sykehuset på Stokmarknes En lykkelig historie 24. og 25. mai 2014 flyttet pasienter og ansatte over i nye bygninger på Nordlandssykehuset Vesterålen. Byggeperioden var over og forventningene til det nye var selvsagt store. Av Per Kristian Skorpen Overlege PKS Medisinsk avdeling Nordlandssykehuset Vesterålen 16. september 2010 satte fylkesmann Hill Marta Solberg spaden i jorda og markerte at byggingen var i gang. Forut for det [...]

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Norske sykehus er også forsvarets sykehus

De fleste fikk med seg at den store NATO-øvelsen i Norge i fjor høst - Trident Juncture - var en suksess. Øvelsen var den største som er gjennomført på svært lang tid. Det var 50 000 deltagere, 10 000 kjøretøy, 65 fartøy og 250 luftfartøy fra til sammen 31 nasjoner. Sammen med våre allierte viste Norge både evne og vilje til å forsvare vår suverenitet.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Formål, organisasjon og relasjon til regionene?

Sykehusbygg HF eies av de fire regionale helseforetakene i fellesskap. Vi planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne av landets helseforetak, og leverer rådgivning og prosjekt­ledelse til de fleste av de store byggeprosjektene i Norge. Helse og omsorgs­departementet har uttalt at Sykehusbygg skal benyttes i alle byggeprosjekt med en verdi på 500 millioner eller mer.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Thomas Bratteteig svarer på vegne av Dips

Thomas Bratteteig, Markeds-og kommunikasjonssjef i Dips AS, svarer på vegne av Dips: Markeds-og kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig i Dips AS mener Diakonhjemmet har «tatt en for laget» ved å være pilotsykehus for nye Dips Arena. Foto: Dips AS Hvordan samarbeider dere med legene på Diakonhjemmet om løsningen? TB: Legene spiller en meget viktig rolle i overgangsprosjektet og i den videre utviklingen av Arena. Samarbeidet med legene på Diakonhjemmet [...]

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Kjernejournal

Kjernejournal er et oppslagsverk, her skal du kunne finne oppdatert informasjon om en pasient som du får til behandling. Kjernejournal kan benyttes i alle behandlingssituasjoner, men er spesielt tenkt brukt ved uplanlagte hendelser hvor du som behandler ikke sitter med en oppdatert journal eller henvisning.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Samhandlingsbesvær

Eg er på veg inn til «Bjørg», ei 84 år gamal kvinne som ligg på sengeposten på eit sjukehus i hovudstaden. Ho har vore innlagd for planlagd undersøking med påfølgande blokking av kransårene, og etter vellukka røyrleggjararbeid er ho klar for å reise heim.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Landsstyremøtet 2019

Årets landsstyremøte, som er Legeforeningens øverste organ, ble arrangert i sørlandsperlen Kristiansand. Selv om været varierte fra strålende solskinn til plaskregn og tordenbyger; så gjenspeilte været passende nok debattene og stemningen inne i salen i løpet av de tre dagene møtet varte.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Innsyn i personalmappen til leger ansatt i det offentlige

Pasienter og andre kan be helseforetaket om innsyn i en ansatt leges personalmappe. Hovedregelen er at hvem som helst kan få innsyn i legens personalmappe, men private opplysninger er unntatt fra innsyn. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hva som er taushetsbelagte opplysninger, og hvilke opplysninger om arbeidstakere som kan utleveres.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|

Jus for leger: Ansattes rettigheter i forbindelse med film- og bildetaking mv.

I forrige nummer av Overlegen skrev jeg om Åpenhetsutvalgets utredning i NOU 2019:10, Åpenhet i grenseland. Utvalget redegjør for dagens regelverk knyttet til besøk, bilder, film, lydopptak mv i barnehagen, skolen, ­barnevernet og helse- og omsorgstjenesten.

Utgivelse: Overlegen 3-2019|Tags: |
Gå til toppen