Overlegen 3-20202020-09-29T11:48:30+02:00

Noen tanker om prioritering

Som overleger og klinikere møter dere prioriteringer hele tiden. Hvem skal tilses eller få time først, hvilket utstyr skal kjøpes inn, hvordan skal vaktarbeid organiseres, hvem skal få reise på kurs og konferanser i tiden som kommer, kort sagt hvordan skal avdelingens ressurser og ­økonomi håndteres for å gi best mulig og forsvarlig pasientbehandling ut fra tildelte ressurser.

Utgivelse: Overlegen 3-2020|Tags: |

Leger må snakke med leger

Hvorfor har fastlegene så lange arbeidsdager? Hvorfor vil ikke fastlegene rekvirere blodprøver og andre undersøkelser som annen behandler finner indisert? Hvorfor har ikke flere legekontor sykepleiere ansatt – det måtte vel kunne lette arbeidsbyrden? Svarene er ikke enkle, men løsningene er lettere å finne om vi har innsikt i hverandres arbeidshverdag.

Utgivelse: Overlegen 3-2020|
Gå til toppen