Overlegen 4-20102023-03-14T10:51:26+01:00

Tillitsvalgtrollen i omorganiseringsprosesser – samarbeid eller konflikt?

Det foregår for tiden flere omorganiser­- ingsprosesser i helseforetakene hvor interessemotsetninger blant Legefor­eningens medlemmer kommer til syne. Dette er utfordrende for tillitsvalgte som sitter i sentrale posisjoner ved berørte sykehus/enheter i helsefore­taket.

Utgivelse: Overlegen 4-2010|Tags: |

Prioritering – Tenke det, Ønske det, VILLE DET MED…

På forsommeren i år kom plutselig helseprioritering på dagsorden i mediene. Et intervju med ­helsedirektøren var alt som skulle til. Tatt i betraktning at intervjuet ikke inneholdt en eneste oppsiktsvekkende uttalelse, er det grunn til å anta at temaet bare har ventet på at noen skulle sette ord på det.

Utgivelse: Overlegen 4-2010|
Gå til toppen