Overlegen 4-20102023-03-14T10:51:26+01:00

Kjære kolleger

Hverdagen gir ikke bare frustrasjon, men selvsagt mye inspirasjon! Vakter er slitsomme, vi blir utfordret intellektuelt og emosjonelt, men lagrer samtidig er­faringer som gir mot til å ta nye tak og løfte seg videre.

Utgivelse: Overlegen 4-2010|

Nasjonal sykehusplan

Nasjonal sykehusplan Av overlegeforeningens leder Arne Laudal Refsum Vi er brikker i et stort svarteperspill. I dette spillet skylder helseminist­eren på RHFene og/eller det enkelte foretaksstyre. Det er departement, regjering og Storting som har manøvrert sykehusene dit de nå befinner seg.

Utgivelse: Overlegen 4-2010|

Tillitsvalgtrollen i omorganiseringsprosesser – samarbeid eller konflikt?

Det foregår for tiden flere omorganiser­- ingsprosesser i helseforetakene hvor interessemotsetninger blant Legefor­eningens medlemmer kommer til syne. Dette er utfordrende for tillitsvalgte som sitter i sentrale posisjoner ved berørte sykehus/enheter i helsefore­taket.

Utgivelse: Overlegen 4-2010|Tags: |
Gå til toppen