Overlegen 4-20122023-02-09T07:47:00+01:00

Vaktfritak for overordnede leger

Vaktfritak for overordnede leger Forståelse av bestemmelsen i Overenskomstens del A2 § 3.5.4, første setning: «Overordnet lege kan be seg fritatt for plikt til tilstedevakt ved fylte 58 år og for hjemmevakt ved fylte 60 år.» Innlegget er av Signe Gerd Blindheim, tidligere sekretariatsleder i Overlegeforeningen Legeforeningen har i det siste mottatt et par henvendelser fra leger som har søkt vaktfritak i medhold av denne bestemmelsen, og blitt møtt [...]

Utgivelse: Overlegen 4-2012|Tags: |
Gå til toppen