Overlegen 4-20182022-11-04T09:40:45+01:00

Rambøll Management Consulting gjennomførte våren 2018 en større undersøkelse av norske sykehuslegers arbeidsforhold

Rapporten fra undersøkelsen blir i dette nummeret av medlemsbladet for overleger kommentert i artikkelen HVORDAN STÅR DET TIL MED OSS I DAG, og sett i sammenheng med øvrig kunnskapsgrunnlag.

Utgivelse: Overlegen 4-2018|
Gå til toppen