Overlegen 4-20192022-10-17T13:43:22+02:00

Kjære kolleger

I de to siste utgavene har jeg latt meg inspirere av «nytalen» som brer seg i foretaket, hva som fokuseres på i de fleste møter og den langsomme transformasjonen av sykehusvesenet mange med meg frykter er følgen av dette.

Utgivelse: Overlegen 4-2019|

Hva kommer?

Dette nummeret av Overlegen har som tema Fremtidens sykehus. Bygging av sykehus skaper alltid stort engasjement, både hos de som skal bruke sykehuset og de som har sitt daglige arbeid der.

Utgivelse: Overlegen 4-2019|

Innplassering i lønnskategori ved skifte av spesialitet

Innplassering i lønnskategori ved skifte av spesialitet Legeforeningen får mange henvendelser fra leger som har skiftet eller vurderer å skifte til ny spesialitet. Spørsmålet som reises, er i hvilken lønnskategori legen da skal innplasseres. Av Fredrik Lorck Forhandlingsøkonom, avdeling for jus og arbeidsliv, Dnlf Selv om regelverket rundt spesialistut­- danningen, jfr Spesialistforskriften, er endret fra mars 2017 for første del, og fra mars [...]

Utgivelse: Overlegen 4-2019|

Sikkerhet – hva er det?

Sikkerhet - hva er det? Våre ledere samles – de drar på ledersamlinger. Der diskuteres mangt og mye – og det er med stort alvor. Selvsagt – det er jo deres mandat. Intervjuet av Arild Egge, red Man blir borte en formiddag eller noen dager, der isolasjonen skal gi rom for refleksjon og ­utmeisling av tunge prinsipper og styringsstrategier. Det er helt [...]

Utgivelse: Overlegen 4-2019|

Etterutdanning påny – hva er situasjonen?

Etterutdanning er den livslange læringen leger med spesialistutdanning gjennomfører for å holde seg oppdatert om medisinsk utvikling og for å videreutvikle sin spesial­kompetanse. Etterutdanning inkluderer de 7 legeroller som i tillegg til å være medisinsk ekspert krever kompetanse innen forskning og undervisning, ledelse og administrasjon, samarbeid, ­kommunikasjon, det å være akademiker og forebygger.

Utgivelse: Overlegen 4-2019|

Historien om A-hus – del 1

I 1946 overtok Akershus fylke et sykehus som svenske røde kors hadde drevet på Midtstuen i Oslo. Det første fylkessykehuset i Akershus var derfor plassert ved Holmenkollen. Helsedirektoratets daværende direktør Karl Evang ønsket at staten skulle bestemme over nye sykehusbygg, ikke lokalpolitikere ­eller interessegrupper.

Utgivelse: Overlegen 4-2019|

No må vi skjerpe oss!

Sidan 2010 har vi arbeidd målretta med å ta ned talet på pasientskader i norske sjukehus. Pasienttryggleik har vore på dagsorden over fleire år og er eit av hovudsstyringsmåla våre frå Helse- og omsorgsdepartementet for 2019. Likevel får vi ikkje dei resultata vi vil ha. Framleis blir pasientar skada og fleire av skadane kunne vore unngått om vi hadde gjort det vi skulle. Det er ikkje godt nok!

Utgivelse: Overlegen 4-2019|Tags: |

Lufta er (ikke?) for alle

Er det lovstridig aldersdiskriminering å «kaste» leger ut av tjeneste ved forsvarets redningshelikopter ene og alene fordi legene fyller 60 år? Legeforeningens advokater mener ja, det er lovstridig aldersdiskriminering. Staten mener nei. Hva mener retten? I håp om en rettslig avklaring på dette veldig spennende rettslige spørsmålet, brakte vi på vegne av et medlem saken inn for Oslo tingrett. Hovedforhandlingene ble gjennomført 7. -9. oktober, og dom falt 21. oktober 2019. Fikk vi med dommen en avklaring av rettstilstanden?

Utgivelse: Overlegen 4-2019|Tags: |
Gå til toppen