Overlegen 4-20202020-11-27T15:40:51+01:00

Redaktøren spalte

Vi er på god vei inn i neste smittebølge, og hvem skulle for ett år siden trodd at 2020 skulle bli et slikt «Pestens år». Smittevern er blitt det hverdagen dreier seg om, og svært mye vi har tatt for gitt av personlig frihet er ikke opp til oss lenger – i denne perioden.

Utgivelse: Overlegen 4-2020|

Balansekunst

Ordet «balansekunst» brukes oftest om situasjoner der små nyanser gir store utslag og det er motstridende interesser. Ulike hensyn må avveies med fintfølelse for at resultatet skal bli riktig og rettferdig. I dette året med pandemi er det utrolig viktig å beherske denne kunsten, spesielt for myndighetene som skal få befolkningen med på inngripende tiltak i hverdagen som ikke alltid er lette å forstå.

Utgivelse: Overlegen 4-2020|

Kombinerte stillinger for overleger på sykehus: En glede eller ren plikt?

Både stortinget og sittende regjering har understreket hvor viktig medisinsk forskning er. Det er storting og regjering som vedtar rammebetingelsene for forskningspolitikken. I 2018 ble det brukt 73 mrd. kroner til de forskningsutførende sektorene; universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og forskning i næringslivet.

Utgivelse: Overlegen 4-2020|

Leserinnlegg

I Overlegen nr. 3-2020 har tidligere professor i økonomi, Victor D. Norman en artikkel med ­tittelen «Helse – velferdsstatens gjøkunge?». I artikkelen stiller han spørsmål om hvorfor helse og pleie er et offentlig ansvar og hvorfor vi ikke lar markedet ta seg av det.

Utgivelse: Overlegen 4-2020|

Haukugla

Jo, det er det faktisk. Når det gjelder sykehus­bygninger. Det er nesten pinlig hvor mange ganger Overlegen og Overlegeforeningen har måttet påpeke at nye sykehusbygninger blir bygget for små.

Utgivelse: Overlegen 4-2020|
Gå til toppen