Overlegen 4-20222022-11-28T13:36:04+01:00

Kommentar: Medisinsk sakkyndig oppdrag i forvaltningen og rettssaker – ubehagelig, eller nyttig og givende?

Som advokat innenfor personskader og pasientskader gjennom mange år, har jeg gjort meg noen betraktninger om legenes rolle og betydning som sakkyndig i sakene, og ønsker å komme med noen refleksjoner.

Utgivelse: Overlegen 4-2022|
Gå til toppen