Kvalitetssikringsfond

Av Marit Tønder Rødland

Våren 2008 fikk en gruppe sammensatt av representanter fra de to tidlig­ere kvalitetssikringsfond, Allmenn­legeforeningen og Overlegeforen­ingen, med støtte fra sekretariat, i oppgave å vurdere sammenslåing av Legeforeningens to kvalitetssikringsfond. Gruppen kom til enighet om at fondene med fordel kunne slås sammen. Dette ble så behandlet av sentralstyret og godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet.

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet fra 17.06.08.

Overlegeforeningens styre håper at medlemmene vil benytte seg av muligheten for å få midler til forsk­ning som omhandler kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Ved­tektene for det nye fondet finnes i lenken.

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=149635&subid=0