Varmt i Gaza

AV overlegeforeningens leder
Arne Laudal Refsum

Israels krigføring i Gaza har brakt 2 av Norsk overlegeforeningens medlemmer, Erik Fosse og Mads ­Gilbert, i fokus som aldri før. Deres velkjente tilknytning til palestinernes sak har medført påstander om ikke nøytral nyhetsformidling fra krigen. Det er imidlertid ikke Fosse og Gilbert som har valgt å være nær de eneste tilgjengelige kildene for norske og internasjonale media. Det er tydeligvis enighet om at denne begrensingen i antallet utenlandske journalister og andre observatører inne i Gaza var en villet og planlagt strategi fra Israels side.

De grusomhetene som krigen førte med seg var jo noe Fosse og Gilbert opplevde. De færreste av oss kan forestille seg hvordan det er å stå i et akuttmottak når det varsles om 200 skadede som etter hvert strømmer inn med grusomme skader. Dette måtte rapporteres til det internasjonale samfunn. Ingen kan etter min mening hevde at disse legene hadde et ansvar for at Israels side av saken også ble dekket, enten det nå var selve krigen i Gaza eller virkningene i Israel av Hamas stadige rakettutskytningene fra Gaza mot Israel. Det ansvaret hadde ­mediene, og til en viss grad Israel selv.

Norsk overlegeforening kan selvfølg­e­- lig ikke ta standpunkt om rett og galt/ skyld og uskyld i Midt-Østen, men vi kan gratulere våre to medlemmer med innsatsen de har gjort informasjonsmessig. Vi regner med å høre mer om den medisinske innsatsen etter hvert.

Fra våre etiske regler henter jeg 2 paragrafer:

§ 1:(annet ledd): Legen skal bygge sin ­gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forhold til pasient og samfunn.

§ 11: En lege bør etter sine forutsetninger medvirke til at almenheten og myndig­heter får saklig informasjon om medisinske spørsmål. En lege som avgir uttalelse om medisinske spørsmål til media, bør sikre seg adgang til å kontrollere hvordan uttalelsen blir offentliggjort.

Ny redaktør

Det er med glede vi i denne utgaven av Overlegen kan presentere bladets nye redaktør. Arild Egge (1960) er spesialist i nevrokirurgi ved OUS (RH), og han har sittet i spesialistkomitéen for nevrokirurgi, og han sitter i Spesialitetsrådet. Han har mye av sin utdannelse fra Tromsø, hvor han også tok dr.grad i 2004 med tittelen: Clinical aspects on aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Han vil nå ha observatør plass i Ofs styre, og ta plass i landsstyret.

Kaldt i Oslo

Med styremøtene i november og desember fullførte Helse Sør-Øst (HSØ) departementets bestilling om omstrukturering av spesielt sykehusstrukturen i Oslo sentrum. Dannelsen av OUS, Oslo Universitets Sykehus ved sammenslåingen av RH, Ullevål og Aker var det tydeligste resultatet av prosessen.

Nå gjenstår gjennomføringen. Da svært lite er konsekvensutredet, det er ikke tilgjengelig investeringsmidler eller ledige bygninger er det duket for posisjonering og omkamper. Hva skal flytte til Gaustad, hva skal bli i Kirkeveien og hva skjer med Aker når AHUS overtar store deler av det gamle opptaksområdet? Kan virkelig AHUS makte dette? Det er en meget stor prestisje for HSØ i dette prosjektet, og jeg tror det kommer til å bli ­gjennomført, koste hva det koste vil.

Mitt råd til fagområdene er derfor (fritt stjålet fra en reklamekampanje): Løp og kjøp. Eller sagt med andre ord, det eller de fagmiljøene som først klarer å bli enige om ny struktur, og definere hva som skal til for å ­gjennomføre dette vil møte stor velvilje og lettelse både i OUS og HSØ.

Det er dessverre allerede klare tegn på omkamper mellom de tre sykehusene om hvordan styrevedtakene skal tolkes. Det vil kreve stor gjennomføringsevne av styret og den nye direktøren i OUS. Også HSØ må ha et sterkt fokus på saken, og det lover ikke godt at Hovedstadsprosessen er borte fra ­nettsidene deres.