Milepæler for Overordnede sykehuslægers forening/
Norsk overlegeforening

 • 1956  - Overlægerådet ved Oslo Kommunale sykehus ønsker å danne en forening, og får støtte fra Norsk Kirurgisk Forening og Norsk Internistforbund
 • 1957  – Søknad til sentralstyret om å bli avdelig i Dnlf avslått
 • Statsansatte lægers ervervsgruppe (med Ylf, Offentlige lægers Landsforening og Norsk Militærmedisinsk Forening) etablert av sentralstyret, denne får forhandlingsrett i Kgl statsråd fra 1960, meldes inn i Embedsmennenes Landsforbund, som igjen er medlem av Norsk Akademikersamband
 • 1961  – Søknad til sentralstyret om å bli avdeling, blir spesialforening. Forholdet til sykehuseierne på den ene side og lægestaben på den annen side viktig begrunnelse
 • 1963  – Medlemstallet 375
 • 1974  – Dannelsen av Akademikernes fellesorganisasjon
 • 1977  – Endring av Normaltilsettingsvilkårene (rett til poliklinikk med privat inntekt)
 • 1986  – Stillingsstrukturavtalen vedtatt
 • 1988  – Navnebytte til Norsk overlegeforening
 • 1990  – Delt ledelse (Tromsø-saken) og 1992 Sogn og Fjordane (Bioinginør lab.leder)
 • 1992  – Overtidsbetaling
 • 1992  – Ikke legepraksis utenom sykehus uten avtale
 • 1993  – Yrkesforening med obligatorisk medlemsskap
 • 1994  – Medlemstallet 4.000
 • 1996  – Streik, frittt å velge arbeidstid ut over 38/40 timer pr uke
 • 1996  – AF sprekker, dannelsen av Akademikerne
 • 2002  – Statlig overtagelse av sykehusene
 • 2007  – Streik Spekter, og endelig enighet forhandlingssystem
 • 2007  – Fullt frikjøpt leder
 • 2008  – Streik Lovisenberg
 • 2011  – Medlemstallet 8.000