Våre to sentrale medarbeidere

Ledere og tillitsmenn og –kvinner kommer og går, men Ofs sekretariat har så langt vært en stabil ­konstruksjon som sørger for sikker drift under skiftende ledelse. Signe Gerd Blindheim og Edith Stenberg forteller nye ledere på en diskré måte ”hvordan ting gjøres her” og legger tilrette for at de valgte skal slippe å ha oversikt over alle praktiske oppgaver i foreningen. Serien ”Ja vel, statsråd” kan ha visse likhetstrekk med virkeligheten innrømmer de.

Intervjuet av Arild Egge Redaktør

Edith Stenberg

Signe Gerd Blindheim

Arrangementer, kurs, rapporteringer; styret med leder bestemmer, sekre­tariatet effektuerer. Ingen av dem savner blest om sin innsats – vår oppgave er å drifte, og å tilrettelegge; det er det som er jobben vår. Lederne og styret er de som skal være de synlige.

De har til sammen 34 år i Ofs sekre­tariat, begge to 50 % tilknyttet Of og ellers ansatt i Legeforeningen.

Edith har vært i Legeforeningen i nesten hele sitt yrkesaktive liv og hun begynte i Ylf. Sverre Strand så hennes potensial og ansatte henne i Forhandlingsavdelingen i 1990 med Of som ansvarsområde. Tone Sparr formaliserte hennes tilknytning til Of i 1992.

”Overlegen” kom ut første gang i 2001 med Brynjulf Ystgaard som redaktør. Realiseringen av bladet har hele tiden vært avhengig av Ediths, myke disiplinerende, men dog bestemte purringer av redaktører og skribenter. Før ­trykkingen leser hun korrektur og er behjelpelig med å gjøre gode formu­leringer enda bedre…

Signe Gerd har lektorkompetanse, men er også jurist. Etter flere år i skoleverket, kom hun til Oslo i 1990 og arbeidet for Norsk Ergoterapeutforbund og Den Norske Jordmor­forening før hun i 1997 kom til Forhandlingsavdelingen i Legeforeningen etter en ”ubyråkratisk ansettelses­prosess” av den samme Sverre Strand. Jus og organisasjonsarbeid er det hun trives med – to ting som hører nøye sammen og skaper stadig nye opp­gaver. ”Når man tror man har tenkt på alt, oppstår likevel nye spørsmål fra medlemmene eller utfordringer i forhandlinger som må finne sin løsning. Det er noe av det som gjør jobben spennende”. Spørrespalten i bladet vårt er hennes fortjeneste. Der presenterer hun vanlig stilte spørsmål (FAQ) sammen med solide svar. Begge har dere blitt værende i Legeforeningen og Of, noen spesiell grunn til det? Det vanlige er jo å søke forandring i vår dager? Begge svarer til tross for separate intervjuer helt likt: Vi jobber hele tiden med forskjellige styrer, ledere og tillitsvalgte, Lege­foreningen er også en god arbeids­giver og arbeidsmiljøet er godt. Så lenge man føler utvikling fordi jobben byr på utfordringer og det finns nok av spennende oppgaver er det ikke i seg selv noen grunn til å flytte på seg. Dette understrekes ved at det er en arbeidsplass i vekst – da jeg begynte var vi 7, nå er vi 25 opplyser Edith – i hele FHR, ikke i Of selvsagt. Begge fremhever en god kjemi og godt kollegialt forhold seg imellom som en like viktig grunn.

Overlegen – medlemmet dere arbeider for, har han/hun endret seg på noe vis over disse årene? Det er litt mer Ylf, som det var på 90 tallet, over Of nå, kommenterer Edith. Kanskje en viss ”proletarisering”, ler Signe Gerd – men, nei egentlig ikke noen stor ­forskjell.

Skiftende ledere og styrer gir foren­ingen et varierende uttrykk – er det noen ”kjerneverdier”? Det skjer jo ikke noe ”brått og plutselig” her da. Det er litt konservativt og jeg opp­fatter at leger liker det slik. Det blir ikke kjedelig av den grunn og endr­inger er velbegrunnet etter lange og grundige prosesser tar Edith seg pent inn. Signe Gerd fremhever de lang­siktige målsetninger og en stø kurs i forhold til grunnleggende verdier i foreningen, men likevel vilje og evne til justeringer i forhold til endrede forutsetninger.

Viktige forandringer? Of er blitt mer åpen aktiv og inkluderende, det var litt stivere her før – det aller viktigste er at foreningen har fått en leder på fullt frikjøp. Sittende leder er den første, og det er klart det betyr mye for hvilke muligheter foreningen har til å drive et kontinuerlig arbeid med avtaler og til å være med å påvirke hverdagen for medlemmene – dette er en riktig utvikling understreker Edith. Begge nevner dette.

Samarbeidet med de tillitsvalgte er selvsagt en stor del av jobben og det er et arbeid de begge verdsetter høyt. Jeg har møtte så mange hyggelige mennesker, og man bygger seg opp et stort nettverk etter hvert. Det har også vært interessant å delta både i det nordiske samarbeidet (Nordöl) og i det europeiske (AEMH) mener Signe Gerd. Det er ihvertfall aldri kjedelig her, kommer det også samstemt.

Redaktøren og Of takker våre to helt uvurderlige medarbeidere for deres langvarige innsats for forening og medlemmer nå ved jubileet! Vi ser fram til fortsatt å kunne høste frukter av deres erfaring og arbeidsinnsats.

Ofs leilighet på Aker brygge