Redaktørens spalte:

Kjære kolleger

Arild Egge, red

Det er vel på høy tid vi vier «Tillitsvalgtrollen» behørig oppmerksomhet. Det blir overflødig å peke på hvor sentral denne er i skjæringspunktet mellom vårt arbeidsliv og vår organisasjon som jobber for både faget og våre egne arbeidslivsinteresser. Gjennom spørrespalten forsøker «Overlegen» å være et tillitsvalgtsorgan hele tiden. Overlegeforeningen er til for sine ­medlemmer, fagets vilkår og med det, pasientene. Midt i dette står bindeleddet – den tillitsvalgte.

Kolleger rundt om i helseforetakene lar seg velge og tar med det på seg mye ekstra arbeid, som for de flestes vedkommende ikke kompenseres time for time, akkurat. Det er man jo for så vidt godt vant med fra før, så det er ikke så oppsiktsvekkende. Arbeidsmengden varierer også, oftest mest intenst rundt avtale- og lønnsforhandlinger, – en annen grunn til at man yter «en skjerv for fellesskapet» i en periode uten å kreve noe tilbake. Det hjelper også at våre medlemmer besitter en svært høy ­arbeidsmoral og har stor arbeids­kapasitet – man er vant til å «ta i et tak».

Det er grunn til å berømme denne innsatsen fra medlemmene, og med et temanummer minne om at tillitsvalgt arbeid er langt mer enn lønnsforhandlinger. Det foregår et arbeid også på det jevne gjennom året som kan ha større betydning for spesialist og helseforetak, enn noen lønnsforhandling. Tillitsvalgte må derfor «fly på møter også utenom sesongen». Tillitsvalgtarbeid møter jevnt over stor velvilje i kollegiet, men det skjer vel at det også kan møte motbør i en travel hverdag med dårlig bemanning. Det hender vel også at det kan være vanskelig å besette en tillitsvalgtposisjon. Man kan gjøre en god eller mindre bra jobb som tillitsvalgt, men uten tillitsvalgt – da er man virkelig på bar bakke.

Hvem skal målbære kravet om bedre bemanning og arbeide for det mot arbeidsgiver? Tillitsvalgt kan ikke rekvi­rere eller ansette, men et møysommelig arbeid over tid kan bedre arbeidsfor­holdene for alle. Om man er utilfreds med egne betingelser kan man møte arbeidsiver med støtte i en kurset og forberedt tillitsvalgt. Ved konflikter på arbeidsplassen kan tillitsvalgt ofte spille en helt sentral rolle i å løse slike. Tilsynssaker blir stadig en vanligere fore­teelse og tillitsvalgte er igjen et sted å begynne for å møte slike og er i hvert fall en naturlig kanal til profesjonell støtte i Legeforeningen. Og så skal Tillitsvalgte selvsagt slåss for best mulige lønns- og arbeidsbetingelser når det er sesong for det! Din tillitsvalgt er «pytt i panne» i avdelingen, – gled deg når han drar på kurs for å bli bedre tillitsvalgt! Gled deg når du må steppe inn for ham, fordi han «skal på et viktig møte» – sannsynligvis er det i felles interesse. Hegn om tillitsvalgtsrollen – de fleste gjør den jobben «uten frikjøp»!

Fri til kurs er ingen grunn i seg selv til å ta denne rollen, om noen skulle skumle med slike mistanker mot de som tar på seg slikt verv. Tro meg, ­mange vil finne disse temaene ganske tørre og kjedelige – men, de er nyttige og interessen våkner med oppgaver og erfaring. Legeforeningen og Of arrangerer gode kurs som gir helt nødvendig plattform for å kunne gjøre en jobb på ulike felt. «Know your enemy» er en motivasjon for skolering, de fleste av oss bare tror vi kjenner egen organisasjon, vedtekter, avtaler rettigheter og plikter! Slike kurs og erfaringene man får kan lede mang en tillitsvalgt over på «den andre siden av bordet», til ulike lederfunksjoner. Foreningen har sett dette og har allerede laget en kurspakke – se inne i bladet.

Jeg skriver en litt kortere hilsen denne gang ettersom jeg rett før jul «smakte på egen medisin» og ble operert i skulderen (idrettsskade, selvsagt). Det kan oppsummeres som en nyttig erfaring på mange vis og det gjenstår ennå et «prosjekt rehabilitering». Det er veldig hyggelig å kunne skryte av den svært gode og profesjonelle behandling jeg fikk ved Lovisenberg sykehus! Medie­bildet er tøft om dagen og vi er kanskje i for stor grad bare glade for at det ikke rammer oss når et annet helseforetak er på forsidene; vi burde i større grad snakke hverandre opp! Min ros er ikke overfladisk av den grunn og jeg tror selvsagt at det finnes flere gode tilbud der ute – men, du verden; undersøkelse, operasjon. pleie og logistikk! Som sykmeldt tenker jeg på hvilke justeringer vi kan gjøre i egen virksomhet for å skape et like godt helhetsinntrykk hos våre pasienter! Vel, nå ble det ikke så kort allikevel …