Støres 10 tiltak er ikke nok

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Helseministeren viser i «Sykehustalen 2013» at han har lyttet til mange ledd i sykehusorganisasjonen, fra RHF-­lederne til ansatte. Og har tatt gode poeng. Dette skal han ha ære for. De 10 tiltakspunktene fenget nok mange, særlig blant lederne i salen, og ­mange av poengene er også i tråd med våre ønsker. Intensjonene er gode, men substansielt er det ikke nok.

En tale er ord. Det ble mange ord, om Støres politiske mål og forventninger til spesialisthelsetjenesten, og om tiltak han vil sette i gang. Et smart valgkamp- utspill, men uten at det skal koste vesentlig. Vi vet alt om forskjellen på politiske løfter og bevilgninger. Problemet blir å sette læren ut i livet.

Først om noen av de gode ideene:

  • Legefordelingsordningen oppheves fra juni i år.
  • Unødig rapportering skal fjernes og han starter «prosjekt over­rapportering».
  • Han vil ha raskere diagnostisering ved alvorlig sykdom, og vil ha piloter for å utprøve diagnosesenter i HSØ og HN. Pilot er bra. Han bevilger 20 mill til ny kreftstrategi som ­kommer 2013.
  • Han vil ha bedre prioriteringer i sykehus og har åpnet et nytt nasjonalt system for innføring av nye metoder for å godkjenne hvilke behandlings- metoder og legemidler som skal tas i bruk. Dette skal bidra til «klok ­ressursbruk og tryggere tjenester».
  • Han vil ha økt satsing på forskning og starter et dialogforum for forskn­ing, utvikling og innovasjon mellom sentrale aktører (helse- og omsorgssektoren, akademia og næringslivet).
  • Sterkere samordning på tvers av regionen, bl.a. for bedre å utnytte erfaringer med sykehusplanlegging, felles innkjøp og mer effektivt samarbeid om IKT.
  • Han vil ha bedre ledelse ved sykehusene, ikke minst strenger krav til involvering av ansatte og deres organisasjoner. Som han sa det: «Om­stilling som ikke er gjennomgått, diskutert og forankret hos de ansatte, er motbakke». Vi er klare, hvis vi involveres reelt og tidlig.

Mer avventende er vi til hva som ligger i utspillene om økt åpningstid i sykehus og bedre oppgavefordeling mellom dem som jobber i sykehus. Ikke så at vi er avvisende. Men her som ellers avhenger det av gode prosesser. Her får vi se hva læren er verdt.

Men: Han kom ikke med noen signaler om nytt system for finansiering av nye sykehusbygg. Vi har mange eks­empler på veldig dårlige bygg, tids­messig utdatert og/eller elendig ved­likeholdt. Det skyldes ikke manglende vilje i HF, bare manglende evne. I ­Norge har vi ikke rom for de utbygg­inger som er nødvendig de aller nærmeste årene. Mange store prosjekt må stå i kø mens pasienter og ansatte opplever lite verdige forhold. Vi trenger en ny måte å finansiere nybygg på. Så byggene kan reises når det er mest hensiktsmessig, også økonomisk. Uten at gevinst må tas ut på forhånd, og uten at økede renter krever oppsigelser på sykehus.

For øvrig: Godt nytt sykehus-år! For 2013 blir et sykehusår.