Haukugla:

Kommunikasjon

Kommunikasjon er en kunst. Helseminister Høie behersker denne kunsten. De av oss som har fulgt ham lenge, ser og hører hvor dyktig han har blitt, både i få frem det budskapet han ønsker, men også i å ikke snakke om det han ikke ønsker. Han har holdt årets sykehustale, og han har opptrådd på Legeforeningens lederseminar.

En ting er hva man sier, noe annet er det man ikke sier. Noe fordi man forbigår det i taushet, men noe er den non-verbale kommunikasjonen. Den kan det faktisk bli rettsak av.

Alle husker vel diskusjonen om hvor det nye sykehuset på Nordmøre skal plasseres. Molde eller Kristiansund. Hadde helseminister Høie gitt styreleder Kinserdal et bekreftende nikk under en samtale, som aksepterte at Molde ble valgt?

Har Høie gitt Spekter føringer på hvordan arbeidsplanene til legene skal organiseres. Kan han i det hele tatt noe om kalenderplaner, årsplaner, rullerende planer? Spekter hevder at deres standpunkter og krav i forhandlingene med Akademikerne kommer fra politiske føringer, mens Høie selv skriver i Dagens Medisin etter streiken: «I mine krav til de regionale helseforetakene har jeg ikke tatt stilling til forskjellige arbeidsplaner». (DM 20.10.16)

Spørsmålet blir om Høie her kommuniserer ved å ikke si noe, eller om han har hatt nok en non-verbal kommunikasjon, eller om han ­dobbeltkommuniserer?