Soki Choi gjestet Oslo

«Hvorfor fortsetter vi å gjøre ting vi allerede vet ikke virker?»

Helsetjenesteaksjonens bok-utgivelse «Helsepolitikk – det finnes løsninger» dannet bakteppe for et debattmøte på Litteraturhuset i Oslo 26. januar. Invitert gjest for anledningen, Soki Choi, forsøkte å besvare den paradoksale problemstillingen. Choi har bakgrunn fra privat sektor, men har beskjeftiget seg med sykehusorganisering, og fusjoner. Hennes doktor­avhandling ­analyserte Karolinska-fusjonen.

Av Christian Grimsgaard,
Nestleder Of

Choi innledet med en beretning om hennes fars reise fra Korea til Sverige på 70-tallet. Han kom fra et land delt mellom rå-kapitalisme i sør og dogmatisk kommunisme i nord. I Sverige møtte han sitt idealsamfunn; et samfunn basert på gjensidig tillit mellom menneskene, og autonomi i arbeidslivet. Det skandinaviske gullet.

Choi beskriver New Public Management som et sett reformer avledet av politikken Thatcher og Reagan førte etter 70-tallets oljekrise. På enkelte områder var politikken kanskje vel­lykket, men på andre områder, og særlig innen helsesektoren har det «varit en otrolig mismatch». Blant tiltakene vi vet at ikke virker er stadige fusjoner til større enheter. I sykehus mislykkes 9 av 10. Likevel fortsetter vi.

Hvorfor, og hvordan kunne vi i ­Skandinavia – som blir betraktet som mønstersamfunn i mange av verdens land – skusle bort vår tillitsbaserte modell, og erstatte egne løsninger med angloamerikanske reformer som vi forskningsmessig vet at ikke virker?

Choi peker ikke på en enkelt faktor, men ulike sammenfallende krefter som forklaring. Politikere som ønsker å sette et avtrykk. Konsulenter som lever av reformene, men også faglige interessenter, som Karolinska institutet i Stockholm-fusjonen. De ønsket et større grunnlag for egen forskning. Ulike konstellasjoner av interesser danner fruktbar mark for skiftende management-trender, som regelmessig når oss rundt syv år etter oppstandelsen i USA.

Og når vi som jobber i virksomhetene får høre om de siste reform-tiltakene er det for sent, ifølge Choi. Avgjørelsene er allerede tatt, i rom vi ikke har tilgang til. I stedet for å ta del i utviklingen av virksomheten havner vi derfor i et reaktivt mønster, hvor vi protesterer mot reformer som tres ned over hodene våre. Men selv om reform­ene samlet sett mislykkes gang etter gang, kan de likevel være vellykkede for en engere gruppe «stake-holders».

Choi presenterer ingen enkel løsning på dette sammensatte problemet, men er opptatt av at vi må ta et skritt videre. Fra misnøye og en reaktiv posisjon, til aktivt å bidra til en ny kurs. Chois resept er å vende tilbake til våre røtter, med gjenoppdagelse og utvikling av våre egen skandinaviske modell. Ingen har bedre forutsetninger for å få dette til enn de skandinaviske land.