Tariffkurset 2017

Tradisjonen tro var årets tariffkurs for Overlegeforeningen lagt til Danskebåten, men vi er ikke bakstreverske. Det startet med innovasjon og nytenkning.

Av Ulla Dorte Mathisen
Styremedlem Of

Thomas Anglero, innovasjons­direktør i IBM Norge, fortalte oss om dr. Watson. Angleros budskap var at selv om Watson er en svært god diagnostiker, erstatter han ikke det menneskelige. «Augmented intelligence is a better expression than artificial intelligence.» Watson er der for å gi en anbefaling til legen basert på å ha lest all tilgjengelig, oppdatert informasjon. Watson er derfor ingen konkurrent, men en god rådgiver. Anglero viste som eksempel til at Watson «siftet through 20 million cancer research papers and came up with the proper diagnosis within 10 minutes, suggesting a new treatment that has since been more effective». At overleger aldri ville bli overflødige, var musikk i våre ører etter en høst preget av mistillit og strid.

Begge foto: Jon Helle

Etter denne innledningen var resten av kurset viet høstens Akademikerstreik og veien videre. «Har arbeids­giversida blitt tøffere? Streikehøsten 2016» var neste tema. Janne Lises­datter Håkonsen, lokomotivfører i NSB Oslo og tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund, ga oss et tilbakeblikk på høsten 2016 som var preget av streiker og uro. Det var ikke mindre enn syv streiker som ble gjennomført i løpet av høsten. Fire av disse varte rundt én måned eller mer. En fellesnevner for streikene var at det var ikke penger som var strids­temaet, men saker som gjaldt arbeidsvilkår og medbestemmelse. Håkonsen pekte på at arbeidsgiversiden beveget seg bort fra den norske modellen, og ga oss inspirasjon til å kjempe videre. Vi kjemper ikke alene. Kampen for det viktigste konkurransefortrinnet vi har, den norske modellen, er en kamp som er verdt å ta. De kollektive avtalene holder orden på arbeidslivet, og vi må ha et sterkt og reelt streikevåpen i kampen for et ordnet arbeidsliv, sa Håkonsen. «Når urett blir rett, blir motstand en plikt! Alt går bra til slutt. Er det ikke bra, er det ikke slutt. Vi gir oss aldri!»

Kirsten Nesgård, seniorrådgiver i Norsk sykepleierforbund (NSF), fortsatte med å snakke om arbeidstids­utfordringer sett fra syke­pleiernes ståsted. Sykepleierne er våre viktigste allierte både i arbeidet på sykehusene og i kampen mot Spekter. De strir med de samme problemene om enn i en litt annen variant. Langvakter eller 12-timersvakter og vakt annenhver helg er noe arbeidsgiver gjerne vil ha for å få turnusene til å gå i hop. Kanskje det blir en realitet for framtidens leger. Nesgård oppfordret til at yrkesgruppene står sammen og forsvarer arbeidsmiljø­- loven, og hun råder til samarbeid ­s­entralt og lokalt.

President Marit Hermansen var med oss på turen til København. Hun snakket om sentralstyrets satsningsområder. Hun hadde videre gjort seg noen refleksjoner om hvordan vi ­kommer videre etter streiken. Vi må forholde oss til Spekter og RHF-ene foreløpig. Det er lite som tyder på at de skiftes ut verken med en blå-blå regjering eller en rød-grønn regjering. Det betyr at vi må kunne samarbeide videre.

Vi var også glade for å ha med oss den nye Akademiker-lederen Kari Sollien. Vi håper hun klarer å gjennom­- føre det hun har som mål. Dette er en mulighet til å påvirke der hvor makta rår.

Båten la fra land på en noe kald og hustrig vinterdag. Vi fortsatte å diskutere veien videre. Heldigvis uten store bølger selv om det blåste friskt over Skagerak. Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom snakket om Rikslønns­nemnda. I skrivende stund venter vi spent – og med forsiktig optimisme – på avgjørelsen.

Torsdagen startet med Ylf-leder Christer Mjåset som fortalte om situasjonen i sykehus sett fra Ylf sitt ståsted. Kalenderplaner er innført på noen sykehus og presset fra arbeidsgiver er størst mot hans medlemmer foreløpig, men vi står sterkere sammen. Utford­ringene som ligger foran oss, er felles for Ylf og Of. Sykehuslegeforeningen er kanskje fremtiden.

Tariffkurset avsluttet med strategidebatt. Det var stort engasjement.

Det vi sitter igjen med etter årets tariffkurs er dette: Vi gir oss aldri! Vi hadde et hyggelig samvær med gode kollegaer. Nå ser vi fram mot vårens vakreste eventyr: Lønnsforhandlinger.