Glimt fra tariffkurset 2018

Årets tariffkurs gikk tradisjonen tro av stabelen på Danskebåten fra 07.-09. februar. Vi startet i strålende solskinn og laber bris. Det var for de fleste ikke nødvendig med Skopolamin-­ plaster eller andre remedier for å unngå sjøsyke.

Av Ulla Dorte Mathisen
Styremedlem Of

Mens båten lå til kai i Oslo holdt tidligere landslagslege i langrenn Fredrik S. Bendiksen et godt foredrag. Tittelen var: «Når du gjør feil» – refleksjoner over siste års hendelser og betydningen av profesjonell støtte. Han hadde gjort feilen som skapte sjokkbølger i en hel nasjon. Han ga riktig behandling til feil pasient.

Bendiksens budskap var: Vær ærlig, erkjenn faktum og søk hjelp. Vi leger er utdannet til å gi hjelp, men ofte dårlige til å ta imot hjelp. Til de som er rundt, ikke vær redd for å ta kontakt med den som står i mediestormen.

Direktør i Spekter-Helse Sylvia ­Brustad snakket om deres tanker rundt 2018-oppgjøret – hvordan kan vi bedre og utvikle partsforholdet? Hun startet med å si at hun var glad for at Legeforeningen og Spekter kom til enighet om ny avtale etter 2016-oppgjøret og at det gir et godt grunnlag for å gå videre.

Overlegeforeningen skal fremme sine krav til hovedoppgjøret i 2018 i begynnelsen av mars. Brustad understreket at Spekter ikke har tenkt å gjøre så mange materielle endringer i avtalen.

Hun har tro på partssamarbeidet og den norske modellen, men at modellen må endres i takt med at samfunnet endres. Hun pekte på at 52 prosent av den yrkesaktive befolkning ønsker time på sykehus på ettermiddagen og at 80 prosent av operasjonene foregår på dagtid. Noen av deltakerne på tariff- konferansen lurte på om undersøkelsen var representativ for de som frek­venterer poliklinikkene, og det ble stilt spørsmål om det er hensiktsmessig å spare på kvadratmeter i sykehusene når arbeidskraft er den begrensende ressurs. Men vi er enige om at problem­- ene må løses i fellesskap og at vi kommer lengst dersom vi ror i samme retning.

Tariffkurset fortsatte deretter med å diskutere årets hovedoppgjør. Hvor står vi etter streik, lønnsnemnd, arbeidsrettssak og forhandlinger? President Marit Hermansen i Legeforeningen fikk sine 45 minutter taletid. Hun fikk applaus for å ha loset oss igjennom til forhandlingsløsning med Spekter. Det har krevd kløkt og vilje til finne løsninger. Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom avsluttet dagen før vi gikk til middag i restaurant Seven Seas.

Torsdagen ble viet til strategi for 2018-oppgjøret. Vi hadde også besøk av nestleder for foreningen for yngre leger i Danmark, Anders Vistisen. Han fortalte om det som i Danmark kalles Svendborg-saken. En yngre kvinnelig lege ble dømt for forsømmelse og ­skjødesløshet i behandlingen av en pasient med sukkersyke. Legen hadde muntlig forordnet at pasienten skulle få tatt et blodsukker av sykepleierne på sengeposten. Det ble ikke dokumentert i journalen og pasienten gikk i alvorlig hypoglykemi og døde etter tre uker på intensivavdelingen.

Pasienten var i relativt god form ved innleggelse og ble innlagt for å få utført en CT abdomen som var rekvirert poliklinisk. Legen ønsket å få fremskyndet tidspunkt for undersøkelse. Legen ble frikjent i Byretten og dømt i Landsretten. Saken skal nå opp i Høyesterett og den danske legeforening håper på frifinnelse. Saken har utløst harme blant danske leger og tusenvis av danske leger har hashtagget#DetKuHaVæretMig. En bevegelse som ble startet av en alminnelig lege som ikke var tillitsvalgt i den danske legeforening eller hadde noen befatning med saken.

Fredag var vi tilbake i Oslo etter en hyggelig tur med inspirerende innhold. Klare for å starte arbeidet med for­beredelser til årets forhandlinger. •