Noe har skjedd. Og det er bra.

Marit Bjørgen og skilandslaget har visstnok følgende rettesnor: «Gir du noe, så får du noe». Ingen kan nekte for at Bjørgen med denne teamtanken har fått resultater i verdenstoppen i veldig mange år.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Vi har hatt et par skjellsettende år bak oss i arbeidslivet. Redaktøren i Dagens Medisin, Markus Moe, skriver 16.02.18 under overskriften «Legevind i seilene» at legene og arbeidstakersiden i norsk helsetjeneste har kommet på offensiven. Jeg mener han har rett. Likeverdigheten oppleves mange steder å ha blitt bedre, og de ansattes stemmer blir i større grad lyttet til. Dette er et nødvendig skritt for å bedre samarbeidet i sykehusene om alle utfordringene som er her, og som kommer. Denne positive utviklingen må fortsette slik at de ansatte i alle posisjoner, som klinikere, tillitsvalgte, styre­medlemmer og andre får reell innflytelse.

God ledelse på alle nivåer i sykehus og i de ansattes organisasjoner er en forutsetning for å komme videre. Vi har sett ledere som ikke makter å få de ansatte med seg, som skaper splittelse og som kommer på kant med over- og/eller underordnede. Og som har måttet gå før de selv har ønsket det, av ulike grunner. Noen fellestrekk ser jeg ved ledere som kritiseres over tid: De involverer for dårlig.

Ledere må beherske en krevende balanse. På den ene siden skal de bestemme mål og vise vei. På den andre siden skal de være åpne for innspill fra andre. Ledere som skal lykkes i jobben sin fremover, kan ikke agere som om de mener at de selv vet best. De må innse at det er team som skal lykkes, og da er både gode med­arbeidere og kritikere nødvendige. Man må kunne ­snakke godt både med og til sine medarbeidere, og lykkes med reell samhandling. Forutsetningene er nå bedre enn på veldig lenge for å utvise nødvendig grad av ydmykhet og respekt for andre kompetanse og ideer og vilje til ansvar. Gir du noe, så får du noe.