SOP øker støtten
til Villa Sana fra 2019

Ressurssenteret Villa Sana, som er en del av Modum Bad, har siden 1998 tatt imot leger som av ulike grunner har behov for noen å snakke med om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon.

Av Tone Houge Holter,
Den norske legeforening

Villa Sana har to typer tilbud: Ukeskurs og rådgivning

Ukeskurs er et kurstilbud for inntil ni leger eller inntil seks par, hvorav minst en er lege.

Rådgivningssamtalen foregår over en dag. Rådgivningen foregår både på Villa Sana og i Modums Bads lokaler i Eilert Sundtsgate i Oslo (se info boks). Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har finansiert driften ved Villa Sana i 20 år. Etterspørselen etter senterets tilbud har vært jevnt stigende, spesielt de seneste årene. Fra oppstarten i 1998 har omlag 3 700 leger benyttet seg av tilbudene ved Villa Sana.

Kvinneandelen har vært sterkt økende over tid. Ifjor gjaldt dette spesielt rådgivningsdagene. Av kvinnene som kommer er 71 % under 45 år. For første gang opplever Villa Sana også et visst omfang av nyutdannede leger/turnuskandidater som søkte seg dit – både kvinner og menn.

Det er et ønske at tilbudet ved Villa Sana skal kunne opprettholdes som et lavterskeltilbud med kort ventetid, spesielt på rådgivning. SOP ønsker å bidra til at Villa Sana skal kunne klare denne utfordringen med økende etterspørsel, og vedtok derfor å øke den økonomiske støtten til Modum Bad/Ressurssenteret Villa Sana fra 2019. SOP finansierer videre, i samarbeid med Modum Bad, gjennomføring av et forskningsprosjekt om nytten av Legeforeningens helse- og omsorgstilbud som gis ved Villa Sana og gjennom støttekollegaordningen.

Tilbudet ved Villa Sana

Ukeskurs:
Et kurstilbud for inntil ni leger eller inntil seks par, hvorav minst en er lege (parkurs). Kurset varer fra lunsj mandag til og med lunsj fredag.
Kursuke
Kursukene inneholder undervisning, fysisk aktivitet, kulturelt påfyll, tid til refleksjon og egentid. På individualkursene vil man få tilbud om en enkeltsamtale.
Undervisning
På individualkurset handler undervisningen blant annet om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», oppmerksomt nærvær, ledelse og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge utbrenthet. På parkurset har undervisningen mest fokus på samliv, relasjon og kommunikasjon, og har inkludert et PREP-kurs.
Rådgivning:
Rådgivningssamtalen foregår over en dag . Ved behov finnes mulighet for overnatting. Det er også tilbud om parrådgivning der legens ektefelle eller samboer deltar i samtalen. Legen tar selv kontakt med Villa Sana for en ­rådgivningsdag. Henvendelsen kan på tlf 32 74 98 83/32 74 98 80 eller e-post.
Utgifter
Utgifter i forbindelse med rådgivning og kurs, inklusiv reise (egenandel kr 500,-) dekkes av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Eventuelt tap av arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
Støttekollegaordningen
På nettsidene til Den norske legeforening kan du finne informasjon om støttekollegaordningen som er etablert i alle fylker.