«Siste tariffkurs på danskebåten»
11.-13. februar 2020

Det har blitt en hyggelig tradisjon at mange av Overlegeforeningens tillitsvalgte treffes på Vippetangen en morgen i februar for å gå om bord på danskebåten for å delta i tariff- og opplæringskurs. Første danskebåt-tur var allerede i 1997.

Av Marie Skontorp og Mathis Heibert
Styremedlemmer Of

Kurset har alltid gitt oss en kombinasjon av informasjon om interne prosesser i foreningen, tilbakemeldinger til den sentrale foreningen fra de lokale tillitsvalgte og nye impulser fra eksterne forelesere. Slik ble det også denne gang. Det er alltid lurt å se på problemstillinger fra mange vinkler, og vi hadde derfor invitert forskere fra andre miljøer for å fortelle oss om deres tanker om ledelsesstruktur og sykehusplassering. Kristian Gundersen, professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, ­snakket om «Den herskende klasse og alle brannene i kunnskapsmiljøene».

Vi fikk høre historien om hvordan New Public Management kom inn i offentlig sektor og om utfordringer med å styre kunnskapsbedrifter som universiteter og sykehus etter markedsprinsipper. En av mange utfordringer er at sekretariat og andre støttefunksjoner for organisasjonen har blitt til ledelsesstrukturer som tjener topp­ledelsen. Han mener vi har fått et «problemløsningsoverskudd» der vi søker etter løsninger for konstruerte problemer som ikke fantes og som ofte blir benyttet som argument for nødvendige endringer i organisasjonsstrukturen. Han påpekte at vi, mellom politikerne og fagfolkene, har fått kilt inn en ny herskende klasse av ­direktører og styrerepresentanter.

Med bakgrunn i de mange lokaliser­ingsdebattene ved nybygg av sykehus inviterte vi Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, som formidlet sine synspunkter om «Nye sykehus – hvor skal de ­plasseres?»

Hun viste til endrede reisevaner med økende avstand til arbeidssted som gir økt bruk av privatbil, dette er problematisk både fra et miljøperspektiv, men også fra et folkehelseperspektiv.

Det å plassere nye sykehus på grønne enger langt fra neste by gjør sentrum i eksisterende byer mindre attraktiv og øker faren for fraflytting. Hun mente også at det i vanskelige lokaliseringsspørsmål er bedre å avgjøre plassering ved loddtrekning enn å gå for løsninger midt mellom alt.

Vi hadde som alltid innlegg fra både presidenten og fra sekretariatet, og fra leder av Ylf, og gode diskusjoner med gamle og nye tema mellom de lokale og sentrale tillitsvalgte. Diskusjonene fortsatte både under måltidene og utover natta for noen, kanskje noen færre enn vanlig da bølgehøyden var betraktelig høyere enn mange syntes behagelig.

Før ankomst i København begynte dag to med gruppearbeid for å få i gang kreativiteten om hva våre tillitsvalgte tenker kan være løsninger på utfordringer i vår hverdag på sykehusene. Før bytur i København fikk vi besøk av Karin Båtelson som er leder for Sjukhusläkarna. Hun fortalte oss om situasjonen til sykehusleger i Sverige og den dramatiske situasjonen ved Karolinska sjukehuset.

På hjemturen var det tradisjonen tro strategidebatt som vekket stort engasjement. Våre tillitsvalgte har gitt styret og forhandlingsutvalget et godt utgangspunkt for hva overlegene ­ønsker å prioritere i forhandlinger framover. Deltakere var enige om at tariffkurset er en god blanding av spennende faglige foredrag, påfyll med tanke på strategi og forhandling og ikke minst uformell kompetanseutveksling med felles tillitsvalgte – og en god porsjon hyggelig sosialt samvær.

Og for de lesere som ble skremt av overskriften – forklaringen kommer her: Det har vist seg at et tariffkurs i februar er i seneste laget før starten av forhandlinger. Ylf har sin tariff­konferanse om høsten og fra i år vil også Overlegeforeningen har sitt ­tariffkurs i november. Styret er godt i gang med å utvikle kurstilbud for 2021 og fremover – stay tuned!

Vel møtt til ny tariffkurs i november – plantet støtt på land.