Vårkurs og Landsrådsmøte
22. – 24. april 2020

FORELØPIG PROGRAM

Påmelding til vårkurset 2020 finner du her:

Onsdag 22. april:

Fellesprogram Of /Ylf

1700 – 18.00: Registrering og minglemat
1800 – 1930: Motarbeider ved Halvor Haukerud
Motarbeider oppsto under en mislykket medarbeider­- sam­tale høsten 2002. Arne Gjuvsland og Halvor Haukerud la den pågående medarbeidersamtalen død, og skrev og ­gjennomførte en motarbeidersamtale på stedet – i stedet. www.motarbeider.no
2000: Middag (felles Ylf Of)

Torsdag 23. april:

Separat program

0900 – 1200: Of årsmøte / landsrådsmøte
1200 – 1300: Lunsj
1300 – 1500: Prioritering inn i fremtiden 2020 til 2030 – hva rår og hvor står vi?
Medisinsk fagavdeling Legeforeningen v/ fagdirektør Kari Jussie Lønning, Ragnar Nesvåg, Bente Kristin Johansen
Nasjonal helse- og sykehusplan Prioritering:
Liv & død versus kosmetikk versus psykiatri
Kloke valg
Diskusjon
1530 – 1730: Når eposten hackes – bare et spørsmål om tid?
Vi får innblikk i de nylige passordskandalene hvor tusenvis av passord til helseledere ble lekket. v/ journalist Jonas Alsaker Vikan, E24 og Jonas Nilsson, Adresseavisen
Seriøs forskning og røvertidsskrifter
Vår sårbare hverdag – om IT-angrepet på Haukeland
adm.dir.Eivind Hansen
Diskusjon
1930: Festmiddag (felles Ylf/Of)

Fredag 24. april:

Fellesprogram Of/Ylf

0900 – 1145 (med innlagt kaffepause):
Prestasjonskultur og ledelse:
Glød, gull og ære Lars Kolsrud, overlege Olympiatoppen: Innen ekstreme prestasjonskulterer som i toppidretts­miljøet, er det svært forskjellige mennesketyper. Likevel har disse menneskene egenskaper og livsstilsteknikker som gjør at de opplever stresset og oppmerksomheten rundt sine liv og gjøremål, både som normalt og stimuler­ende. Hva kan vi leger lære av det?
Fra tillitsvalgt til toppleder:
Hege Gjessing, adm dir Sykehuset Østfold Kalnes, ­tidligere president Den norske legeforening
Mine tanker om ledelse:
Nezar Raouf, avdelingssjef hjerte og akuttmedisin, vinner av Legeforeningens lederpris 2019
Diskusjon
1145 – 1500 med innlagt lunsj:
Konflikter og varsling på arbeidsplassen:
Forskjell på konfliktsak og varslersak:.
Avdeling for jus og arbeidsliv, Legeforeningen
Konflikthåndtering i sykehus:
Morten Skjørshammer, PhD, tidligere direktør Diakonhjemmet
Hva har jeg lært som tillitsvalgt i og om konflikt:
Ståle Clementsen, FTV og overlege, Ahus
Verneombudet – tillitsvalgtes beste venn:
Tommy Johansen, konsernverneombud HSØ
Grenseoppgangen mellom tillitsvalgtes oppgaver og juridisk ansvar i konfliktsaker
Avdeling for jus og arbeidsliv, Legeforeningen
Diskusjon
1500: Takk for nå og vel hjem!

Åpne hele magasinet