Forsker, onkolog og allsidig musiker – Oluf Dimitri Røe er alt dette

Overlegen fortsetter serien om overleger som har gjort seg bemerket ved å gjøre en stor innsats på også andre områder enn sitt daglige virke som overlege.

Intervjuet av Mathis Heibert

Hvorfor ble du lege og onkolog?

Det var to ting jeg ville bli, musiker og lege. Musikk har alltid vært en del av meg. Onkologi var for meg det ultimate fag, folk døde av dette, og biologien var i førersetet – du måtte kunne den for å behandle kreft og medmennesker.

Hvilken annen spesialitet kunne du ha valgt?

Psykiatri var spennende, jeg studerte først psykologi før studiet. Freud, Jung og behaviorismen var meget ­interessante, sjelens irrganger. Og behovet er jo veldig stort.

Ved siden av å være lege er du også folkemusikker og har medvirket i mange forskjellige prosjekter. Har du musikergenet i blod, eller: når oppdaget du ­musikkens magi?

Min mor sang dagen lang hjemme, jeg begynte å finne greske melodier på en blokkfløyte før jeg begynte på skolen. Musikken kom helt naturlig og det var aldri kjedelig å øve skalaer.

Hvordan har din gresk-norske bakgrunn påvirket deg som musiker?

Veldig mye. Det å vokse opp med gresk musikk og kirkefestene på Mykonos og føle at det er et medium for glede har jeg hatt med meg hele tiden.

Har musikk som uttrykksform og ­medium blitt viktigere i en pandemi­situasjon med begrenset sosial kontakt?

Hele livssituasjonen er blitt endret i pandemien. Jeg tror det er farlig at politikerne undervurderer kulturens rolle i samfunnet, uten kultur i pandemien ville langt flere bukke under, psykisk.

Hva har gjort mest inntrykk på deg i din karriere?

Som lege mitt første barns fødsel. Jeg så alle mulige komplikasjonene for meg, men når jenta kom ut, frisk og hel, da var alle sorger glemt og naturens doktor hadde gjort sitt under. Det andre er immunterapiens fantastiske gjennom- brudd.

Hva er du mest stolt over å ha fått til? En kalkulator for å finne de med høy risiko for lungekreft. Og at loven i ­Danmark endret seg etter våre ­publikasjoner om yrkeseksponering med asbest erstatning ved mesotheliom.

Hva er mest ergerlig ikke å ha fått til?

En blodprøve for å påvise lungekreft. Men vi er på vei dit forhåpentligvis.

Hvordan kan det legges bedre til rette for klinisk forskning på mindre sykehus?

Vi trenger overleger som gis tid til å praktisere forskning. Gi LIS mulig­heten til kombinerte stillinger som ledd i PhD og stimulerer til kliniske studier.

Hva gjør du for «å lufte hodet»?

Spiller musikk, spise og drikke i lag med venner, plukke druer på Samos.

Hvilke råd vil du gi til unge overleger i dag?

Finn en god balanse mellom familie, fritid og arbeid. Det kan være at en helg med familien på tur er mer verdt enn en vitenskapelig artikkel. Ikke vær redd for døden. Det vil gjøre livet som lege mer harmonisk og samtalen med pasientene enda bedre.