Presentasjon av
Ofs sekretariat – 2021

Yrkesforeningene har i en årrekke benyttet seg av tjenester i Legeforeningens sekretariat. Alle medarbeiderne i Ofs sekretariat har sitt ansettelsesforhold i Legeforeningens avdeling for Jus og Arbeidsliv, og er «utleid» i ulike prosentstillinger til Of. Sekretariatsleder i 50 prosent, juridiske rådgivere i totalt 70 prosent og konsulent i 20 prosent.

Av Edith Stenberg, redaksjonskomitéen

Of kjøper også sekretariatsbistand fra Samfunns­­politisk- og kommunikasjonsavdeling med 25 prosent, samt regnskapsbistand fra økonomiavd­elingen med 10 prosent. Sekretariatet bistår Ofs leder, styret og redaksjonen i Overlegen med smått og stort.

Hovedoppgavene er å gi råd og ­bistand i styrearbeidet, tarifforhandlinger med arbeidsgiver, utforming av hørings­svar, samt øvrig organisasjonsmessig drift av en stor forening og med utstrakt kurs- og møtevirksomhet. Nå også på digitale plattformer, som har vært en bratt ­læringskurve for både sekretariatet og styret.

Skiftende ledere og styrer gir ­sekretariatet nye oppgaver og nye ­tankerekker, noe som både er sunt, morsomt og lærerikt. Samarbeidet med de tillitsvalgte er en stor og ­verdsatt del av jobben. Foreningen har egen e-post-adresse: of@legeforeningen.no

Edith Stenberg
Sekretariatsleder
edith.stenberg@legeforeningen.no

Jan Eikeland
Juridisk rådgiver
jan.eikeland@legeforeningen.no

Liv Marit Fagerli
Juridisk rådgiver
liv.marit.fagerli@legeforeningen.no

Anna Sundberg
konsulent
anna.sundberg@legeforeningen.no